Waarover krijg je de meeste kritiek van mensen?

Werkgevers zullen in een aantal gevallen je tijdens een sollicitatiegesprek de volgende vraag stellen: “Waarover krijg je de meeste kritiek van mensen Word je bovendien vaak bekritiseerd?” Deze vraag wordt aan sollicitanten voorgelegd om erachter te komen hoe gevoelig ze zijn bent en in welke mate zij goed kritiek kunnen aanvaarden. Een werkgever zal deze vraag eveneens stellen als een manier om eventuele alarmbellen te laten rinkelen, maar ook om persoonlijke kwaliteiten van je naar voren te brengen die je tot een ideale kandidaat voor de functie waar je voor solliciteert zal maken.

Hoe kun je deze vraag correct beantwoorden?

Bij het formuleren van je antwoord op deze vraag tijdens een sollicitatiegesprek dien je uiterst voorzichtig te werk te gaan. Je wilt immers niet dat je gesprekspartner gaat denken dat je consequent kritiek gaat krijgen op het werk dat je aflevert, maar je wilt evenmin impliceren dat je een volkomen perfecte werknemer bent. Het is dan ook erg zinvol om dingen die niet specifiek gerelateerd zijn aan de functie waar je voor solliciteert te gaan noemen. Je wilt namelijk alleen benadrukken dat de kritiek, of je persoonlijke zwakke punten, geen invloed zullen hebben op de manier waarop je je werk goed uit kunt voeren.

Je zou er echter ook voor kunnen kiezen om bij de beantwoording van deze vraag een ​​“zwakte” te noemen die eigenlijk zou kunnen worden beschouwd als een sterk punt ten aanzien van de vacante baan, bijvoorbeeld door aan te halen dat sommige mensen hebben gezegd dat je zeer kritisch bent ten aanzien van het werk dat je aflevert, maar dat je prima uit kunt leggen dat je een scherp oog voor detail hebt en je die deze vaardigheid absoluut in kunt zetten binnen het bedrijf van deze potentiële werkgever. Het beste soort antwoord zal echter een goede uitleg geven van de manier waarop je je een zwakte aan hebt weten te pakken en deze zelfs een positieve draai hebt weten te geven. Dit zal namelijk aantonen dat je uitstekend in staat bent om kritiek te aanvaarden op je werk.

Voorbeelden van correcte antwoorden

  • Er wordt op dit moment geen kritiek op mijn werk geuit. Ik sta echter altijd open voor persoonlijke- en professionele groei en ben dan ook blij met de mogelijkheid om mezelf en mijn werk voortdurend te kunnen verbeteren.
  • Een van de dingen die ik soms als kritiekpunt te horen krijg, is dat ik een te grote perfectionist ben. Ik heb namelijk messtal de neiging om erg hoge normen te stellen aan het werk dat ik aflever, en dus ook aan de verwachtingen die ik van mezelf heb.
  • Ik had, een aantal jaren geleden, een leidinggevende die me kwam vertellen dat ik eveneens kritiek had geuit over het werk van anderen. Ik nam deze informatie ter harte en zorgde er vanaf dat moment voor dat mijn analyse en suggesties altijd ondersteunend en behulpzaam zijn geweest, in plaats van deze op een kritische manier naar voren te brengen. Vandaag de dag zijn er dan ook veel mensen die mijn vermogen, om goed doordachte en nuttige feedback te geven, zullen prijzen.
  • Al sinds mijn kindertijd had ik het altijd erg moeilijk als ik een presentatie moest geven voor een grote groep mensen. Een paar jaar geleden heb ik echter een aantal cursussen gevolg om de angst om in het openbaar te spreken te verminderen. Het resultaat liet echter niet lang op zich wachten want vorig jaar kreeg ik een award voor een presentatie die ik verzorgde voor de jaarlijkse bestuursvergadering van het bedrijf.
  • In situaties dat het gepast is om humor te gebruiken bij het geven van je antwoord, dan is dit een uitgelezen moment om deze te gebruiken. Je dient er overigens wel rekening mee te houden dat een werkgever je dan misschien zal vragen naar een meer serieus antwoord. Dit zul je dus eveneens achter de hand moeten hebben. Je zou bijvoorbeeld kunnen antwoorden: Ik heb een tienerdochter en ik kan in haar ogen weinige dingen echt goed doen in haar ogen op dit moment, maar wijsheid komt met de jaren. Zo is het immers ook in mijn geval gegaan.

 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20