Waarom zou je een baan accepteren tegen een lager loon?

Op het ogenblik dat je loongeschiedenis niet in overeenstemming is met de beloning voor de job waar je voor solliciteert, dan kan een werkgever je de vraag stellen waarom je een baan wilt accepteren die minder wordt betaald. Werkgevers zullen zich immers al snel zorgen gaan maken over sollicitanten die aanzienlijk meer verdienden met hun vorige baan dan ze zullen gaan doen wanneer ze in dienst worden genomen bij hun bedrijf. De werkgever kan zich bijvoorbeeld af gaan vragen of je in dienst zult blijven op het moment dat je een beter aanbod krijgt. 

Je gesprekspartner tijdens een sollicitatiegesprek kan zich bovendien af gaan vragen wat de reden is waarom je zou willen werken voor een lager salaris als dat je nu verdient. De meeste bedrijven zitten er namelijk niet op te wachten om in iemand te investeren die vervolgens niet van plan blijkt te zijn om voor een langere periode ion dienst te blijven. Tijdens een persoonlijk sollicitatiegesprek zul je dan ook bereid moeten zijn om met je gesprekspartner om te bespreken wat de exacte reden is van je interesse in deze baan tegen een lager loon.

Redenen voor interesse in een baan met een lager loon

Vanuit het perspectief van een werkzoekende zijn er nogal wat redenen om te willen werken voor een lager salaris dan dat gekoppeld was aan vorige functie:

  • Droombaan: Als je jezelf altijd hebt gezien in een bepaalde functie, of als werknemer van een bepaald bedrijf, dan is het accepteren van een dergelijke baan waarschijnlijk de moeite waard, zelfs als het salaris lager ligt dan dat van je huidige job.
  • Moeilijkheden tijdens de banenjacht: Soms zijn werkzoekenden bereid om een loonsverlaging te aanvaarden omdat ze geen baan kunnen vinden die een salaris betaalt wat ze nodig hebben, of gewend waren van een vorige functie. Op het moment dat er veel bespaard moet worden en de werkloosheidsuitkeringen in het vooruitzicht staan, dan kan het werken voor minder geld wellicht nodig zijn. Zo hoef je immers van de eerder genoemde alternatieven geen gebruik te maken. Daarnaast kan een langdurige en/of moeilijke banenjacht een volkomen geldige reden zijn voor het aanvaarden van functie met een lager salaris. Het feit dat dit salaris lager ligt dan je vorige loon is overigens geen informatie die je met je gesprekpartner dient te delen als je uit bent genodigd voor een persoonlijk sollicitatiegesprek. Van alle redenen voor het accepteren van een lager salaris zal deze immers direct alle alarmbellen laten rinkelen en ervoor zorgen dat de werkgever zich zorgen zal gaan maken over de duur van je indiensttreding (je zou immers slechts voor een korte tijd deze job kunnen aanvaarden als tussenoplossing tussen twee banen in).
  • Verandering van bedrijfstak: Een werkzoekende kan hoog geplaatst zijn op de carrièreladder binnen een bepaalde bedrijfstak of sector, maar desondanks beseffen dat ze liever aan het werk gaan in een heel andere sector, of in een ander soort functie. Hoewel sommige vaardigheden en ervaring mee kunnen worden genomen, kan de verandering van loopbaantraject betekenen dat je genoegen moet nemen met een lager salaris.
  • Verhoogde levensstandaard: Salaris is belangrijk, maar het is niet de enige bepalende factor voor een goede baan. Veel mensen zijn namelijk bereid om te werken voor minder loon op het moment dat er een beter evenwicht zal ontstaan tussen het werk en hun privéleven, er sprake zal zijn van een lager stressniveau, een betere planning of zelfs een kortere reistijd van en naar het werk. Als je in een bedrijfsomgeving goed gedijt en er is momenteel binnen het bedrijf sprake van een ongebreidelde concurrentie, dan kunnen vriendelijke collega’s belangrijker zijn dan een hoog salaris.
  • Een functie met meer voldoening: Net als bij een droombaan kunnen werknemers bereid zijn om te werken voor een lager loon op het moment dat deze functies meer voldoening geeft en aansprekend zal zijn. Of misschien heb je het topsalaris al bereikt binnen je huidige bedrijf en zal er geen ruimte meer zijn voor groei in de toekomst. In deze situatie kun je vaak beter de overstap maken naar een ander bedrijf waar je tijdelijk wat minder geld zou kunnen verdienen, maar waar op de lange termijn wel kansen in het verschiet liggen om te groeien en je vaardigheden te ontplooien. Dan kan immers het financiële offer op de korte termijn wel de moeite waard blijken te zijn. 
  • Voordelen: Misschien is het salaris zoals dat op papier is vastgelegd voor een nieuwe baan lager, maar zal het bedrijf voor je bepaalde cursussen of lessen willen betalen, of verdien je meer nadat je een bepaald diploma heb weten te behalen. Misschien heeft het bedrijf ook een betere zorgverzekering of wordt er voor een betere en/of gratis kinderopvang gezorgd. Voordelen die je als werknemer kunt hebben door bij een bedrijf te gaan werken, kunnen gemakkelijk opwegen tegen het verschil in het wekelijkse salaris dat op je bankrekening wordt gestort.

Op het moment dat je een baan met een lager salaris wilt accepteren, dan moet je ervoor zorgen dat je op financieel vlak jezelf niet tekort doet met deze beslissing en dus je levensstandaard niet terug hoeft te schroeven vanwege de verlaagde inkomsten. Verder moet je je er van bewust zijn dat in de toekomst werkgevers je tijdens een sollicitatiegesprek kunnen vragen om uit te leggen waarom je een lager salaris hebt geaccepteerd.

Hoe antwoord je op vragen over een lager salaris?

Wat je reden ook is voor het accepteren van een functie met een lager loon, het is iets dat je pakken een sollicitatiegesprek vaak verder uit dient te leggen. Een benadering om dat te doen, is het verduidelijken van je zienswijze ten aanzien van de bijkomende voordelen van de betreffende functie, zoals de verwachte voldoening in het werk. Het is echter zaak om tijdens je uitleg verder te gaan dan alleen maar algemene uitspraken te doen over hoe aantrekkelijk het werk voor je zou kunnen zijn.

Bovendien mag je absoluut niet vergeten om specifieke elementen van de taak, die je zo aantrekkelijk vindt, in je antwoord op te nemen. Verduidelijk eveneens waarom je deze functie-eisen aantrekkelijk vindt door te verwijzen naar de bijzondere belangen die aan kunnen worden geboord en de vaardigheden die gebruikt zouden worden op het moment dat je aan werd genomen. Je moet overigens altijd voorzichtig zijn en ervoor zorgen dat je je huidige baan niet gaat devalueren, je leidinggevende niet gaat bekritiseren of het management onderuit haalt alleen maar om de baan waar je voor solliciteert aantrekkelijker te laten lijken.

Een andere mogelijkheid is het vermelden van bepaalde veranderingen in je leefsituatie die je in staat stellen om een ​​baan te accepteren die minder winstgevend is, maar die meer in lijn is met je persoonlijke interesses. Wanneer je kinderen bijvoorbeeld afgestudeerd zijn, dan zou je kunnen zeggen dat je kostenniveau is verlaagd en je nu kiest voor een baan die meer in lijn is met je ware voorkeuren. Verder kun je benadrukken dat je motivatie niet alleen bij het salaris ligt, maar wel je prestaties die je in het verleden hebt weten te leveren. Afhankelijk van de baan zou je factoren kunnen noemen, zoals het helpen van andere mensen, met een uitstekende dienstverlening of het afleveren van werk van een hoge kwaliteit. In alle gevallen moet je overigens wel zorgen voor een aantal specifieke voorbeelden van projecten, functies en taken uit je verleden waar je hard aan hebt gewerkt en je motivatie ervoor heeft gezorgd dat je erg productief was.

Welke reden je echter ook noemt tijdens een sollicitatiegesprek, je moet er altijd voor zorgen dat je een eerlijk antwoord geeft, maar je tevens de werkgevers niet laat denken dat je de functie alleen wilt accepteren als een noodoplossing totdat je een beter betaalde baan aangeboden krijgt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20