Waarom we van diepe, hese stemmen houden

Marilyn Monroe won legers aanbidders toen ze met haar ‘klein meisje’-stemmetje ‘Happy Birthday’ zong voor president J.F. Kennedy. Toch hebben vrouwen er meer baat bij om een diepe, hese stem na te bootsen wanneer ze de aandacht van het andere geslacht willen trekken.

Uit een studie van een aantal psychologen aan het Albright College in Pennsylvania blijkt dat dit vooral het geval is wanneer vrouwen een voicemailbericht inspreken of zelfs gewoon telefoneren -situaties waarbij geen visuele boodschappen kunnen worden doorgegeven (knipoog, glimlachen, met de ogen knipperen).

De onderzoekers lieten 48 vrijwilligers naar foto’s van mensen kijken en vroegen hen daarna een voicemailboodschap in te spreken voor de mensen op die foto’s. Wat bleek? Zowel de mannen als de vrouwen gingen hun stem verlagen wanneer ze een boodschap achterlieten voor een persoon van het andere geslacht die ze eerder op de foto’s als ‘aantrekkelijk’ hadden omschreven.

De psychologen concluderen dat het om een voorbeeld van ‘aangeleerd gedrag’ gaat- wat betekent dat vrouwen onbewust een stemgeluid aannemen dat door de maatschappij als ‘sexy’ wordt bestempeld, hoewel uit eerdere studies blijkt dat mannen ‘vrouwelijke tonen’ prefereren.

Volgens dokter Susan Hughes ‘bestaat in onze culuur een stereotiep beeld van een sexy vrouwelijke stem die hees, kortademig en laag van toon is’.

‘Vrouwen die op een natuurlijke wijze met een diepere stem gaan praten willen verleidelijker en aantrekkelijker overkomen. Het is een indicatie van een romantische interesse’.

 

Meer