Waarom Vlaamse boeren vandaag de baan op trokken

Op woensdag 1 december trokken boeren in alle Vlaamse provincies met hun tractoren de baan op. Met veel lawaai reden ze de binnenringen van Gent, Geel, Hasselt, Roeselare en Tienen rond. De massale rondtocht veroorzaakte in sommige gevallen verkeershinder, maar waar zijn de landbouwers zo kwaad over?

Stikstof als grote boosdoener

Het voornaamste actiepunt waar de boeren zich massaal rond mobiliseren is het stikstofbeleid van de Vlaamse overheid, of eerder het gebrek daaraan. Vanuit de Europese Unie worden lidstaten ertoe aangezet het stikstofprobleem aan te pakken. Tegen 2030 moeten alle lidstaten namelijk 50 procent minder stikstof uitstoten, wat voor België een grote uitdaging zal zijn aangezien de huidige normen niet volstaan.

Stikstof wordt vooral uitgestoten bij de verbranding van fossiele brandstoffen of bij veeteelt. Bij de inzet van meststoffen kan veel stikstof vrijkomen. Die uitstoot kan schadelijk zijn voor de biodiversiteit: planten en dieren dreigen erdoor te verdwijnen. Maar ook voor de mens kan stikstofvervuiling gezondheidsproblemen opleveren.

Sinds een rechter in februari de vergunning van een kippenboerderij weigerde omwille van de impact om de omgeving, moet de Vlaamse overheid zijn vergunningsprocedures herzien. De overheid beloofde hier snel werk van te maken, aangezien alle aanvragen voor vergunningen tijdelijk stil lagen, maar tot op heden is er van de beloofde programmatische aanpak stikstof (PAS) nog geen sprake.

In mei kwam de Vlaamse regering wel met enkele uitstootnormen. Volgens de landbouwsector zijn die regels echter te streng voor landbouwers en blijft de grote industrie te veel buiten schot.

Met veel lawaai rijden de boeren de binnenring van Gent rond

Grote onzekerheid in de sector

Het gebrek aan een duidelijk werkkader bezorgt de boeren een pak kopzorgen. “De sector zit op slot, bedrijfsontwikkelingen, in welke richting of vanuit welk perspectief ook, zijn onmogelijk”, zegt Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond.

“Van in het begin vroegen we een regeling voor vergunningen die op korte termijn afliepen. Ook dat was niet mogelijk. Gewoon om je bedrijfsactiviteiten verder te mogen zetten tot eind 2022 moet je een hele procedure doorlopen en opdraaien voor alle kosten.”

“Het huidige stikstofbeleid is veel te streng”, reageert Benoît De Clercq, een student landbouwmechanisatie aan Hogeschool VIVES in Roeselare die deelnam aan de betoging.

Volgens hem draait het protest niet enkel rond de stikstofnormen: “De prijzen voor onze producten liggen veel te laag. De lonen van landbouwers liggen per uur bijna lager dan het minimumloon, omdat tussenpersonen zo goed als vrij spel krijgen om hun prijzen te bepalen. Elke dag stoppen er landbouwers omdat ze niet genoeg opbrengsten hebben.”

Over heel Vlaanderen namen zo’n 3.000 boeren deel aan de actie, in alle steden waar actie werd gevoerd konden automobilisten op verkeersellende rekenen. (evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20