Waarom Trumps invloed pas over ten vroegste 20 jaar zal beginnen afnemen in de VS

Het presidentschap van Trump is misschien voorbij, maar het Trump-tijdperk is nog maar net begonnen – tenminste als het gaat om de invloed op de rechtspraak in de VS. Dat komt omdat de door Trump benoemde rechters het hoogtepunt van hun macht pas zullen bereiken tegen 2040.

Alleen afgemeten aan het aantal rechters dat hij heeft benoemd, is de impact van Donald Trump verbluffend: 234 rechters, waaronder 54 machtige rechters in hoger beroep, bijna één op de drie. Ter vergelijking: president Barack Obama benoemde 172 rechters (waarvan 30 in hoger beroep) voor zijn eerste ambtstermijn, terwijl George W. Bush er 204 (35 in hoger beroep) leidde.

Maar Trump zal een nog grotere invloed hebben dan deze meting suggereert. Dat komt omdat zijn rechters het hoogtepunt van hun macht pas zullen bereiken in het begin van de jaren 2040, wanneer de door Trump aangestelde opperrechters op schema liggen om tegelijkertijd op bijna elk hof van beroep in het land te zitten.

63 adviezen versus 48.300

De schijnwerpers vallen meestal op het Hooggerechtshof voor beslissingen over fundamentele ontwikkelingen in de maatschappij, maar de lagere rechtbanken zijn waar veel van de actie plaatsvindt. In zijn meest recente zittingsperiode bracht het Supreme Court 63 adviezen uit. De Circuit Courts of Appeals daarentegen besliste over 48.300 zaken in 2020.

Hoewel het Hooggerechtshof het laatste woord heeft en de drie nieuwe door Trump benoemde rechters de Amerikaanse wetgeving decennialang zullen bepalen, zullen de overgrote meerderheid van de beroepen – meer dan 97 procent – worden beslist door de 12 regionale circuit courts en de 167 rechters die er zitting in hebben. En de individuen die de meeste invloed uitoefenen bij het vormgeven van die resultaten, zijn de’ chief judges‘.

Niet alleen veel rechters benoemd, vooral erg jonge ook

Officieel heeft elke ‘chief judge’ twee rollen: het afhandelen van administratieve zaken en het voorzitten van zittingen. Die zijn belangrijk, maar ze verbleken in vergelijking met de opmerkelijke macht die zo’n rechter achter de schermen heeft – zijn of haar invloed op het bepalen van welke rechters aan welke panels worden toegewezen. Een panel van drie rechters beslist over elke zaak in hoger beroep, en de samenstelling van die panels kan doorslaggevend zijn in de uitspraak.

Toen het Congres in 1948 de functie van ‘chief judge’ introduceerde, creëerde het een post van zeven jaar die zou worden vervuld door de langstzittende rechter van elk circuit court onder de 65 jaar. Trump benoemde niet alleen veel rechters, hij benoemde ook voornamelijk erg jonge rechters, met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar. In de jaren 2040 en 2041, zullen zijn rechters zo 11 van de 12 circuit courts controleren.

Lees ook:

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20