Waarom mensen die meerdere talen spreken de beste werknemers zijn

De beheersing van meerdere talen verandert fundamenteel de structuur van de hersenen. Wanneer een aantal van deze kneedbare geesten in een bedrijf bij elkaar worden gebracht, kan dan ook een potentieel voor een echt origineel gedachtenpatroon worden gecreëerd. Dat is de boodschap van het boek ‘Linguanomics: What is the Market Potential of Multilingualism?’ van auteur Gabrielle Hogan-Brun, professor taalstudies aan de University of Bristol in Groot-Brittannië.

“We weten al dat bedrijven gedijen op de diversiteit aan ideeën van multiculturele werknemers,” zegt Hogan-Brun. “Een multicultureel bewustzijn is een essentiële zachte vaardigheid. In een onderzoek van The Economist bijna nagenoeg zeshonderd bedrijfsleiders van internationale ondernemingen getuigen de respondenten dat de multiculturele aard van hun teams de innovatie in hun organisatie verhoogt.”

“Maar de gehanteerde talen kunnen daarbij even belangrijk zijn als het culturele aanbod. Sommige taalkundigen beweren dat de structuur van een taal dan ook een invloed heeft op het beeld dat het individu heeft over zijn omgeving.”

Innovatief

“Dit zou betekenen dat mensen met verschillende taalachtergronden ook op andere manieren denken en communiceren,” zegt de auteur. “In die zin zouden dan ook verschillende mentale modellen en semantische associaties worden gehanteerd. Gemengde taalgroepen blijken dan ook de neiging te hebben om voor praktische problemen innovatieve oplossingen te vinden.”

“Onder de oppervlakte van de gemeenschappelijke taal komen immers onbewuste concepten naar boven, want woorden kunnen op verschillende manieren worden vertaald. Elke omzetting kan daarbij een nieuw traject openen om een praktisch probleem te benaderen. Daardoor kunnen nieuwe connecties – vooral bij complexe taken – ontstaan.”

“Onderzoek heeft aangetoond dat meertalige hersenen anders functioneren dan het eentalig brein,” benadrukt de auteur. “Wanneer personen een tweede taal spreken, worden andere delen van de hersenen geactiveerd. Er kunnen ook structurele verschillen worden vastgesteld.”

“Onder meer blijkt dat de linker pariëtale cortex – een hersenregio die sterk betrokken is bij de verwerking van taal, de vorming van concepten en het abstracte denken – is bij meertaligen een grotere densiteit heeft dan bij eentalige mensen. Dat fenomeen wordt ook sterker naarmate de taalvaardigheid toeneemt. Bovendien is gebleken dat tweetalige mensen in totaal meer grijze materie bezitten dan eentalige personen.”

Inzichten

“Er worden steeds meer bewijzen gevonden van de cognitieve voordelen van tweetaligen,” aldus Hogan-Brun. “Onder meer wordt gewag gemaakt van een verbeterde aandacht en superieure verbale en ruimtelijke vaardigheden. Tevens bleek dat in de tweede taal meer rationele beslissingen worden genomen, terwijl bovendien de risico-aversie kan worden beperkt, aangezien een groter cognitief en emotioneel inzicht zou worden verkregen.”

“Al deze vaststellingen tonen dat meertaligen een aantal karakteristieken bezitten die door het bedrijfsleven sterk worden gewaardeerd en een meerwaarde kunnen blijken bij onder meer de planning, het beheer van complexe materies en probleemoplossing.”

“De creatie van een meertalig team biedt de onderneming een brede waaier van interessante werkinstrumenten,” besluit de auteur. “Naarmate de diversiteit van het team toeneemt, kan er meer worden gerealiseerd.”

“Een bredere waaier van etnische en socio-economische achtergronden heeft niet alleen een positieve impact op de bedrijfscultuur, maar de meertaligheid geeft door die verschillende achtergronden ook toegang tot originele oplossingen. Op die manier kunnen deze teams het bedrijf een concurrentieel voordeel bezorgen, terwijl bovendien het intellectueel kapitaal van de onderneming groeit.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20