Waarom meer regenval in het noordpoolgebied slecht nieuws is voor de hele planeet

Voor het einde van deze eeuw krijgt het grootste deel van het noordpoolgebied voor het eerst meer regen dan sneeuw over een heel jaar. Dat is een van de belangrijkste bevindingen van een nieuwe studie over neerslag in het noordpoolgebied, die grote gevolgen heeft – niet alleen voor het poolgebied, maar voor de hele wereld.

Waarom is dit belangrijk?

De recente COP26-klimaattop in Glasgow was gericht op inspanningen om "1,5°C in leven te houden". Het is de moeite waard om te onthouden dat het cijfer van 1,5°C een wereldwijd gemiddelde is en dat het noordpoolgebied minstens twee keer zo veel zal opwarmen, zelfs in de meest bescheiden projecties.

Hoewel een vermindering van het bevroren oceaanoppervlak een van de meest algemeen erkende gevolgen is van de opwarming van het noordpoolgebied, wordt ook verwacht dat een warmer noordpoolgebied natter zal zijn. De verschuiving van een bevroren regio naar een warmer, natter Noordpoolgebied wordt aangedreven door het vermogen van een warmere atmosfeer om meer vocht vast te houden, door verhoogde verdampingssnelheden uit ijsvrije oceanen en door het ontspannen van de jetstream.

Verwacht wordt dat de Arctische watercyclus in de 21e eeuw zal verschuiven van een door sneeuw gedomineerde naar een door regen gedomineerde cyclus, hoewel de timing hiervan onzeker is. Nu heeft een team van wetenschappers een studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications, waaruit blijkt dat deze verschuiving eerder zal plaatsvinden dan werd voorspeld. Het effect zal vooral sterk zijn in de herfst, waarbij het grootste deel van de Noordelijke IJszee, Siberië en de Canadese archipel al in de jaren 2070 in plaats van in de jaren 2090 door regen zal worden gedomineerd.

Waaarom warmer en natter niet per se beter is in het noordpoolgebied

Een dergelijke ingrijpende verandering in de Arctische watercyclus zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor ecosystemen op het land en in de oceaan. Je zou intuïtief kunnen verwachten dat een warmer en natter Noordpoolgebied zeer gunstig zou zijn voor ecosystemen – regenwouden herbergen immers veel meer soorten dieren en planten dan toendra’s. Maar de planten en dieren van het noordpoolgebied zijn gedurende miljoenen jaren geëvolueerd voor koude omstandigheden, en hun relatief eenvoudige voedselweb is kwetsbaar voor verstoring.

Meer regen betekent dat er meer voedingsstoffen in rivieren worden gespoeld, wat de microscopisch kleine planten aan de basis van de voedselketen ten goede zou moeten komen. Dit maakt rivieren en kustwateren echter ook troebeler, blokkeert het licht dat nodig is voor fotosynthese en heeft gevolgen voor filtervoedende dieren, waaronder sommige walvissen of haaien. In brak water leven doorgaans minder soorten dan in zoet- of zeewater, dus toenemende zoetwaterstromen voor de kust kunnen het verspreidingsgebied van dieren en planten langs de Arctische kusten doen afnemen.

De opgeloste bestanddelen van regenval, rivierwater en smeltende sneeuw en ijs verminderen de alkaliteit van Arctische oppervlaktewateren, waardoor het voor mariene organismen moeilijker wordt om schelpen en skeletten te bouwen, en beperkt de chemische neutralisatie van de verzurende effecten van CO2 opgenomen in zeewater. Tegelijkertijd zullen rivieren die door degraderende permafrost stromen, organisch materiaal in de zee spoelen dat bacteriën kunnen omzetten in CO2, waardoor de oceaan zuurder wordt.

Zoet water drijft ook in wezen op dichter zeewater. Hierdoor raakt de oceaan gelaagd, wat de uitwisseling van voedingsstoffen en organismen tussen de diepzee en het oppervlak belemmert en de biologische activiteit beperkt.

Arctische verandering loopt decennia voor op wereldwijde gemiddelden

De temperatuurstijgingen in het noordpoolgebied zijn nu al veel sneller dan het wereldwijde gemiddelde. Dit wordt alleen maar versterkt naarmate de sneeuwval afneemt en de regenval toeneemt, omdat sneeuw de energie van de zon terug in de ruimte reflecteert. Naarmate het land minder besneeuwd en minder reflecterend wordt, zal kale grond meer zonne-energie absorberen en dus opwarmen. Het noordpoolgebied zal dus nog sneller opwarmen dan elders, waardoor het temperatuurverschil tussen de warmste en koudste delen van de planeet verder zal afnemen, met complexe gevolgen voor de oceanen en de atmosfeer.

De recente COP26-klimaattop in Glasgow was gericht op inspanningen om “1,5°C in leven te houden”. Het is de moeite waard om te onthouden dat het cijfer van 1,5°C een wereldwijd gemiddelde is en dat het noordpoolgebied minstens twee keer zo veel zal opwarmen, zelfs in de meest bescheiden projecties.

De nieuwe studie onderstreept het belang van de wereldwijde 1,5°C-doelstelling voor het noordpoolgebied. Zo wordt verwacht dat Groenland bij dat opwarmingsniveau het grootste deel van het jaar zal overgaan naar een klimaat dat gedomineerd wordt door regenval. Bij een opwarming van 3°C, wat dicht bij het huidige pad ligt op basis van bestaand beleid in plaats van toezeggingen, zullen de meeste regio’s van het noordpoolgebied vóór het einde van de 21e eeuw overgaan naar een door regen gedomineerd klimaat.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20