Waarom is ons bedrijf beter dan je huidige werkgever?

Een uitnodiging ontvangen om een persoonlijk sollicitatiegesprek te mogen voeren, is op zich al een soort overwinning, maar dat wil niet zeggen dat je de vacante baan al binnen hebt weten te slepen. Of je de functie aangeboden krijgt waar je voor hebt gesolliciteerd zal immers vooral afhangen welke indruk je achterlaat en op welke manier je bepaalde vragen tijdens dit belangrijke gesprek gaat beantwoorden. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om voorzichtig te zijn bij het beantwoorden van vragen je vorige werkgever.

Een werkgever kan je bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek vragen waarom zijn, of haar, bedrijf beter is dan je huidige (of vorige) werkgever. Zelfs als je van mening bent dat je voormalige werkgever verschrikkelijk was en je een vervelende tijd hebt gehad toen je voor zijn, of haar, bedrijf werkzaam was, dan is dit niet verstandig om dit tijdens een sollicitatiegesprek te vermelden. Al evenmin doe je er goed aan om tegenover een potentiële werkgever de manier te omschrijven waarop je door je vorige leidinggevende werd behandeld en hoe vervelend je het werk op zich hebt ervaren. 

Je vorige werkgever kan immers een grote klant zijn van het bedrijf waar je nu solliciteert. In veel gevallen zal een werkgever in dat geval de kant van de klant, of collega-ondernemer, kiezen, zelfs wanneer de dingen waar zijn die je zegt. De kans dat je de functie toegewezen krijgt, zal dus aanzienlijk kleiner zijn geworden door je op deze negatieve manier over je voormalige werkgever uit te laten. Indien je aangenomen zou worden, zou je immers wel op een positieve manier met dit bedrijf om moeten kunnen gaan en dat is juist het punt waar veel werkgever aan gaan twijfelen als je er niets positiefs over hebt weten te zeggen.

Daarnaast kan de vraag om de verschillen aan te duiden tussen je vorige- en je potentiële werkgever mogelijk ook een valkuil waar nog steeds veel mensen in trappen. De nieuwe werkgever zou je immers op de proef kunnen stellen om te bepalen of je een negatieve houding aan gaat nemen of moeite hebt met het gezag op de werkvloer. Verder kan een werkgever beoordelen of je je huiswerk wel goed hebt gedaan en je realistische verwachtingen hebt ten opzichte van zijn, of haar, bedrijf. 

Waarom is ons bedrijf beter dan je huidige werkgever?

Een sleutel tot het juist beantwoorden van deze vraag ligt absoluut in het noemen van een aantal positieve eigenschappen van het bedrijf. Je gesprekspartner tijdens het sollicitatiegesprek zal dat zeker zien als een loyaal gebaar naar je voormalige werkgever. Deze positieve eigenschappen kun je vervolgens ook koppelen aan het bedrijf waar je nu solliciteert. Uiteraard moet je er in beide gevallen voor waken dat je niet gaan overdrijven omdat dan je verhaal ongeloofwaardig over kan komen.

Een ander belangrijk punt is om voorzichtig te zijn met betrekking van het verstrekken van negatieve informatie over je huidige baan. Door je verhaal positief te houden, zul je de beste indruk weten te maken op je nieuwe werkgever, zelfs als je werkervaring alles behalve prettig was. De meest veilige aanpak is in de regel om je huidige werkgever op een positieve manier te belichten en vervolgens de nadruk te leggen op de manier waarop de nieuwe werkgever nog aantrekkelijker voor je zou kunnen uitpakken.

Houd het antwoord altijd positief

Een manier om dit doel te kunnen bereiken is door positieve eigenschappen van de nieuwe onderneming die gelijk zijn, of zelfs nog beter, dan de positieve aspecten van uw huidige bedrijf. Je zou bijvoorbeeld, kunnen zeggen: “Als verkoper ben ik zeer bezorgd over de manier waarop klanten de kwaliteit van de producten ervaren die ik verkoop. Mijn huidige werkgever heeft een solide reputatie ten aanzien van deze kwaliteit, maar uw bedrijf staat algemeen bekend als de marktleider in kwaliteit en dienstverlening.”

Houd het alleen bij de feiten

Tijdens het beantwoorden van deze vraag tijdens een sollicitatiegesprek dien je vast te blijven houden aan de feiten. Dat is niet alleen van groot belang maar zal eveneens betekenen dat je vermijd om subjectieve waarden aan iets toe te kennen, zoals aan de kwaliteit van het management en de manier waarop er leiderschap wordt uitgeoefend. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Ik ben blij dat uw bedrijf het afgelopen jaar drie nieuwe producten geïntroduceerd heeft die voor de nodige wrijving hebben gezorgd en een toegenomen marktaandeel hebben weten te behalen. Mijn huidige bedrijf bevindt zich in een meer stabiele fase. Het produceert bekende en gerespecteerde merken, maar heeft zich niet opengesteld om nieuwe markten aan te boren.”

Professioneel maar zeker niet persoonlijk

Bij het beantwoorden van de vraag zul je je nadruk moeten liggen op de aspecten van het bedrijf die ervoor zorgen dat het op een professioneel niveau productief is. Je kunt dan bijvoorbeeld antwoorden: “Ik heb begrepen dat uw bedrijf aanzienlijke middelen heeft geïnvesteerd in de opleiding van werknemers om de nieuwste technologie te kunnen gaan gebruiken.”

Wat kun je beter niet zeggen

Het beste is om verwijzingen naar bepaalde kenmerken van de bedrijfscultuur die persoonlijk voordelig uitvallen te vermijden. Hierbij kun je denken aan: “Ik vind de mogelijkheid om thuis te werken en uw uitstekende vakantiebeleid zeer aantrekkelijk.” Je wilt namelijk niet dat het bedrijf zal gaan denken dat dit de enige reden is waarom je de functie wilt hebben. Door alleen aan je eigen voordeel te denken ga je voorbij aan het doel van een sollicitatie, namelijk het oplossen van een probleem binnen een bedrijf dat door een extern persoon opgelost zou kunnen worden. Om die reden is het beter om je te concentreren op de manier waarop je op de werkvloer goed kunt functioneren, plaats van je te richten op de dingen waar je mee te maken krijgt op het moment dat je in dienst wordt genomen door het bedrijf.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20