Waarom een opwarmende wereld ons gewelddadiger en gekker zal maken

Extreem weer is de afgelopen jaren de oorzaak geweest van enkele van de grootste volksgezondheidscrises over de hele wereld. In veel gevallen zijn deze versterkt door de mens veroorzaakte klimaatverandering. En we staan nog maar aan het begin. Want in een opwarmende wereld zullen geweld en mentale problemen alleen maar toenemen.

Waarom is dit belangrijk?

Onderzoek heeft aangetoond dat stijgende temperaturen gepaard gaan met een toename van zelfmoorden en gewelddadig gedrag, evenals verergering van stemmings- en angststoornissen.

Er wordt geschat dat in totaal 296.000 sterfgevallen in de afgelopen twee decennia toe te schrijven zijn aan hitte. In 2003 alleen al veroorzaakten hoge zomertemperaturen in Europa 50.000 tot 70.000 extra sterfgevallen in 16 Europese landen. Maar warmte heeft niet alleen invloed op de lichamelijke gezondheid. Het kan even ernstige gevolgen hebben voor psychische aandoeningen. Onderzoek heeft aangetoond dat stijgende temperaturen gepaard gaan met een toename van zelfmoorden en gewelddadig gedrag, evenals verergering van stemmings- en angststoornissen.

Studies in Engeland en Wales hebben aangetoond dat, wanneer de temperatuur hoger was dan 18°C, elke temperatuurstijging van 1°C werd geassocieerd met een 3,8 procent verhoogd risico op zelfmoord onder de bevolking. Tussen 1996 en 2013 zorgde elke temperatuurstijging van 1°C in Finland voor een toename van 1,7 procent in gewelddadige criminaliteit in het hele land. Er wordt zelfs geschat dat deze eeuw door klimaatverandering in de VS 22.000 extra moorden, 180.000 extra gevallen van verkrachting, 1,2 miljoen extra gevallen van zware geweldpleging, 260.000 extra overvallen, 1,3 miljoen extra inbraken, 2,2 miljoen extra gevallen van diefstal en 580.000 extra gevallen van autodiefstal zullen plaatsvinden.

De serotoninefactor

Wetenschappers hebben ontdekt dat sommige gevolgen voor de gezondheid van verhoogde hitte, zoals verstoorde slaap- en serotonineniveaus – een hormoon dat cruciaal is voor het aanpassen van onze gevoelens, emoties en gedragingen – een rol kunnen spelen bij het ontstaan ​​van psychische aandoeningen. Slaaptekort komt vaak voor tijdens hittegolven, wat dan kan leiden tot frustratie, prikkelbaarheid, impulsief gedrag en zelfs geweld.

Extreme temperaturen, zoals die worden waargenomen tijdens hittegolven, worden ook geassocieerd te zijn met sommige vormen van dementie en gestoorde geestelijke gezondheidstoestanden, vooral voor degenen die al in kwetsbare omstandigheden verkeren, zoals psychiatrische patiënten. En lage niveaus van serotonine worden geassocieerd met depressie, angst, impulsiviteit, agressie en het optreden van gewelddadige incidenten.

In steden nog wat erger

In de toekomst zullen hittegolven heter zijn en langer duren. Temperatuurrecords zullen steeds vaker worden verbroken naarmate de wereld verder opwarmt. Een wereld die gemiddeld 1,5°C warmer is, zal veel gemiddelde regionale temperaturen met meer dan dit zien stijgen. In Noordwest-Azië zou de gemiddelde temperatuur bijvoorbeeld tegen 2100 met 8,4°C kunnen stijgen. Dit probleem wordt nog groter naarmate de bevolking – en dus het aantal mensen dat in steden woont – toeneemt. Tegen 2050 zal naar verwachting twee derde van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen.

Het is bekend dat stedelijke omgevingen warmer zijn dan hun landelijke omgeving, een fenomeen dat bekend staat als het stedelijke hitte-eiland. Klimaatprojecties laten niet alleen zien dat steden sneller opwarmen dan landelijke gebieden, maar dat dit effect ’s nachts groter wordt. Dit kan de effecten van extreme hitte op onze slaap verder verergeren.

De vraag is: wat kunnen we daar aan doen? Meer luchtcirculatie in gebouwen en aangepaste werkuren in tijden van extreme hitte bijvoorbeeld. Parijs heeft bijvoorbeeld al een netwerk van “koele eilanden” gecreëerd: groene en blauwe ruimtes zoals parken, vijvers en zwembaden die schuilplaatsen bieden tegen de hitte. Het zal ook helpen als we mensen voorlichten over de mogelijke effecten van hitte op de geestelijke gezondheid, agressie en geweld – zodat ze precies begrijpen waarom het zo belangrijk is om initiatieven te steunen die onze planeet koel houden.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20