Waarom een klavertjevier zo onwaarschijnlijk zeldzaam is

Het bijgeloof rond het klavertjevier kan in verschillende culturen worden teruggevonden, maar over het achterliggende biologische proces is nog altijd geen zekerheid verworven.

Daarbij wordt erop gewezen dat de genetica bij planten vaak complexer werkt dan bij zoogdieren. Dat zou het ook moeilijker kunnen maken om een gerichte methode te ontwikkelen voor de teelt van klaver met vier bladeren. “Het is duidelijk dat de grote zeldzaamheid aan de basis van het bijgeloof rond het klavertjevier ligt,” zegt Wayne Parrott, docent plantengenetica aan de University of Georgia. “Slechts één op tienduizend klaverplanten heeft vier bladeren.” “Dat fenomeen kan aan een combinatie van factoren worden toegeschreven. In eerste instantie moet de genetische basis aanwezig zijn om een plant met drie bladeren te kunnen laten groeien. Maar ook wanneer die voorwaarden zijn voldaan, moeten ook de gepaste omgevingsfactoren aanwezig zijn.” “Maar ook wanneer met al die elementen rekening wordt gehouden, blijft het moeilijk aan te geven waar de oorzaak van het vierde blad kan worden gezocht.”

Proteïne

Klaver heeft volgens wetenschappers een bijzonder complex genetisch patroon, waardoor een veel grotere variëteit mogelijk wordt. Daardoor zou het ook moeilijker te achterhalen zijn welke erfelijke factoren tot de aanmaak van een vierde blad zouden kunnen leiden. Nochtans wordt opgemerkt dat een onweerlegbare verklaring voor de verschijning van het bijkomende blad mogelijk tot een aantal praktische toepassingen zou kunnen leiden. Klaver is immers een rijke bron van proteïne en daarmee een belangrijk voedingsproduct voor de veestapel. Een bijkomend blad zou de voedingswaarde van de plant dan ook gevoelig kunnen doen toenemen. Die mogelijke meerwaarde van een vierde blad is echter niet gegarandeerd. “Mogelijk zou de plant door die eigenschap immers ook taaier kunnen worden, zoals ook experimenten met alfalfa hebben aangetoond,” aldus Wayne Parrott. “De taaiere stengels elimineerden de winst van het vierde blad.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20