VS hervatten productie schalie-olie

De prijsverhoging op de internationale petroleummarkten vormt een nieuwe stimulans voor de producenten van schalie-olie. Door de hogere prijs kan de sector, die sinds het uitbreken van de crisis zijn productiekosten gevoelig heeft kunnen terugschroeven, immers opnieuw een concurrerend aanbod op de markt brengen.

Door de prijscrisis in de oliesector zijn in Noord-Amerika de voorbije twee jaar meer dan honderd producenten verdwenen, terwijl de anderen werden gedwongen om hun kosten en productie terug te schroeven. Die overlevenden krijgen door de heropleving van de sector echter een nieuwe kans. “Men heeft getracht om met goedkope olie de schaliesector op de grond te krijgen, maar dat is niet gelukt,” benadrukt Michael Cohan, analist bij Barclays. “De traditionele producenten hebben de voorbije jaren steevast geweigerd een productie te beperken, ook al ging dat ten koste van hun eigen winstmarges.”

Ademruimte

“De overproductie leidde immers tot lagere prijzen, maar gehoopt werd dat die kleinere marges fataal zouden worden voor de schalieproducenten, want die sector werd met hogere kosten geconfronteerd en had hogere marktprijzen nodig om rendabel te kunnen werken. Die strategie van de traditionele olieproductenten heeft uiteindelijk niet de gewenste resultaten opgeleverd.” “De schalieproducenten hebben zeker een veldslag gewonnen,” verduidelijkt Michael Cohen. “Uiteindelijk hebben de lidstaten van de Organisation of Petroleum Exporting Countries (Opec) tot een productiebeperking moeten beslissen.” “Daardoor kon weliswaar de druk op de olieprijzen worden verlicht, maar werd tevens opnieuw ademruimte gecreëerd voor de Amerikaanse schalieproducenten, die de voorbije twee jaar met een zware crisis werden geconfronteerd. Nu de olieprijzen opnieuw tot meer dan 50 dollar per vat zijn gestegen, blijken ook de banken bereid om nieuwe schalieprojecten te ondersteunen. ” Vermoed wordt dat de investeringen dit jaar met 30 procent zullen toenemen. (mah)

Meer