Vrouw gebruikt sex-appeal niet enkel om geschikte partner aan te trekken

Vrouwelijke schoonheid gaat veel verder dan sex-appeal. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University en de University of North Carolina.

Uit een mathematisch model kan volgens de onderzoekers immers worden afgeleid dat romantische aandacht op zich onvoldoende is om aantrekkelijke vrouwen een evolutionair voordeel te bezorgen boven hun gemiddelde seksegenotes, zelfs wanneer hun uiterlijk hen helpt superieure mannelijke partners te vinden. Er moet volgens de onderzoekers aan het fenomeen een andere verklaring worden gekoppeld, waarbij wordt opgemerkt dat het aantrekkelijk uiterlijk ook tot een hogere sociale status of een betere bescherming tegen predatoren kan leiden. “Bij vele diersoorten hebben de mannelijke exemplaren de meest opvallende uiterlijke karakteristieken,” benadrukt onderzoeksleider Courtney Fitzpatrick, bioloog aan de Duke University. “Vrouwen hebben meestal een onopvallend uiterlijk. In een aantal soorten tonen echter ook vrouwen bijzonder opvallende karakteristieken.”

Kwaliteit

“De reden daarvoor is echter moeilijker te achterhalen. Vrouwen moeten immers teveel tijd investeren in de kinderzorg, zodat er weinig ruimte zou overblijven voor bijkomende seksuele partners.” “Algemeen wordt dan ook beweerd dat vrouwen kwaliteit boven kwantiteit verkiezen. Volgens de meeste studies maken vrouwen van dat uiterlijk vooral gebruik om betere mannelijke partners te vinden.” “Vrouwen zouden door een aantrekkelijk uiterlijk kunnen zorgen een mannelijke partner te vinden die beter voor het gezin kan zorgen en zich als een goede vader gedraagt,” verduidelijkt Fitzpatrick. “Die theorie is echter nooit echt getest. In werkelijkheid moet worden vastgesteld dat dit effect veel zwakker is dan wordt verondersteld.” “In tegenstelling tot deze theorieën moet worden vastgesteld dat de romantische interesse van potentiële partners onvoldoende is om de brede verspreiding van aantrekkelijke vrouwelijke kenmerken te kunnen verklaren. Er moet dan ook worden vastgesteld dat de vrouwelijke schoonheid niet alleen is geëvolueerd om een partner te vinden.” (mah)

Meer