Momenten waarop je werkgever een fout maakt

Af en toe zal een werkgever je tijdens een sollicitatiegesprek je een vraag stellen over de manier waarop je omgaat met een situatie waarin je werkgever of leidinggevende niet op de juiste manier handelt. Hij, of zij, kan bijvoorbeeld aan je vragen: “Wat doe je op het moment dat je weet dat je werkgever of leidinggevende iets verkeerd doet?” of “Op het moment dat je weet dat je baas er volledig naast zit, hoe zou je deze situatie aanpakken?”

Waarom wil een werkgever dit weten?

Een werkgever zal je deze vraag stellen om te zien op welke manier je om zult gaan met een moeilijke situatie of om te beoordelen of je moeite hebt met het werken onder een leidinggevende. Hij, of zij, zal deze vraag eveneens aan je voorleggen om te zien op welke wijze je je relatie met je werkgever of leidinggevende ziet. Dit is dan ook één van die vragen tijdens een sollicitatiegesprek die je met zorg moet beantwoorden. Vragen tijdens een sollicitatiegesprek gesteld worden over voormalige werkgevers en leidinggevenden kunnen dan ook erg lastig zijn. Je immers tactvol zijn als het gaat om je mening geven over een voormalige werkgever of leidinggevende, maar daarnaast wil je ook laten zien dat je weet op welke momenten je iemand op zijn, of haar, fouten dient te wijzen. Hieronder hebben we een aantal tips en adviezen voor je verzameld die je kunnen helpen bij de beantwoording van deze vraag, evenals een aantal voorbeeldantwoorden voor je op een rijtje gezet die je als basis voor je eigen antwoorden kunt gaan gebruiken.

Tips voor het beantwoorden van vragen over fouten van een werkgever

In geen geval moet je als antwoord op deze vraag geven dat het je nooit is overkomen of dat je voormalige werkgever nooit in de fout is gegaan. Je gesprekspartner tijdens dit belangrijke gesprek wil namelijk niet horen dat je nooit een werkgever of leidinggevende hebt gecorrigeerd; Dit is immers niet realistisch en bovendien een teken dat je niet voor jezelf durft te denken. Wel wil een werkgever als antw3oord een voorbeeld horen van een situatie waarin je beleefd en diplomatiek een dergelijk voorvaal aan hebt weten te pakken.

Het gebruik van een voorbeeld is dan ook cruciaal als je een correct antwoord op deze vraag wilt geven. Indien je in het verleden al eens met een dergelijke situatie te maken hebt gehad, dan kun je dit voorval prima gebruiken. Niet alleen leg je dan de situatie uit, maar ook vertel je op welke manier je hiermee om bent gegaan en wat het uiteindelijke resultaat van je actie is geweest. Het beantwoorden van deze vraag als een gedragsvraag zal je gesprekspartner een concreet voorbeeld geven van de manier waarop je om weet te gaan met dit soort situaties.

Je kunt uitleggen dat deze situatie zeldzaam voorkwam. Hoewel je een voorbeeld kunt geven van een specifiek voorval dien je ook altijd tactvol te zijn als je iets zegt over de fouten van een werkgever of leidinggevende. Je kunt uitleggen dat een dergelijke fout niet vaak wordt gemaakt. Je wilt immers niet op een werkgever overkomen als het soort werknemer dat altijd zijn, of haar, werkgever blindelings volgt. In het ideale geval kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin een dergelijk voorval er direct toe heeft geleid dat jij en/of je team een taak met succes wisten te voltooien.

Het zal een potentiële werkgever ook laten zien op welke wijze je de situatie om wist te draaien in iets positiefs. Je kunt hierbij uitleggen wat je tegen je werkgever of leidinggevende hebt gezegd. Een van de redenen waarom deze vraag aan je gesteld wordt tijdens een sollicitatiegesprek is om te zien hoe tactvol je om kunt gaan met een leidinggevende. Om die reden dien je, bij het beschrijven van een voorbeeld, te benadrukken dat je in staat bent om op een uitermate beleefde en correcte manier kunt spreken met een hoger geplaatste. Als je, deze leidinggevende, ook in je privéleven spreekt (en je je niet boven de andere medewerkers verheven voelt) dan dien je dat eveneens aan te geven omdat dit aan zal tonen dat je een doordachte werknemer bent die zorgvuldig nadenkt over de manier waarop er gecommuniceerd wordt op de werkvloer.

Geen kwaadsprekerij over een voormalige werkgever of leidinggevende

Kwaadspreken over een voormalige werkgever of leidinggevende is zeker niet aan te bevelen. Zelfs op het moment dat deze persoon een fout maakte, is het niet goed om negatief over hem, of haar, te spreken tegenover een ander. Ook niet als je een groot aantal problemen hebt gehad met deze man of vrouw, of als hij, of zij, vaak verkeerd bezig was, is dit de juiste manier om je gevoelens uit te drukken. Beter zeg je in dat geval dat situaties waarin je een hoger geplaatste moest corrigeren slechts sporadisch voorkwamen.

Het resultaat mag niet vergeten worden

Wanneer je hebt verteld dat je een hoger geplaatste hebt gecorrigeerd en op welke manier dit voorval is verlopen, dan mag uiteraard het uiteindelijke resultaat niet weglaten uit je verhaal. Je kunt je gesprekspartner tijdens het sollicitatiegesprek de positieve resultaten van het gesprek ook laten weten. Wellicht heeft je werkgever of leidinggevende je wel bedankt voor je manier van handelen, bijvoorbeeld omdat er door het corrigeren van deze fout kosten bespaard konden worden voor het bedrijf of dat op een andere manier de onderneming behoud werd voor een tegenslag.

Voorbeelden van correcte antwoorden

  • Een paar zeldzame keren heb ik in het verleden gesproken met een voormalige werkgever over een bepaalde fout. Onlangs heeft mijn baas ons team een ​​project toegewezen, maar ik wist dat de gegevens die hij ons gaf al een aantal jaren oud waren. Bovendien was ik ervan op de hoogte dat er ook meer actuele gegevens beschikbaar waren die je beter konden gaan gebruiken. Werken met de meest up-to-date informatie was namelijk essentieel voor het slagen van het project. Ik ging om die reden naar het kantoor van mijn werkgever en sprak met persoonlijk met hem over deze fout door hem op de meest recente gegevens te wijzen. Hij bedankte me en heeft daarna onmiddellijk de informatie volledig bijgewerkt met als resultaat dat het project een groot succes is geworden.
  • In het verleden heb ik af en toe een leidinggevende aangesproken over een fout die hij, of zij, maakte, maar alleen als ik dacht dat deze fout een negatieve invloed zou hebben op het bedrijf. Een voormalige leidinggevende stelde bijvoorbeeld een nieuw online opslagsysteem in en was zich er niet van bewust dat het systeem niet gemakkelijk bereikbaar was via de computers van de overige werknemer. Tijdens haar dagelijkse “open spreekuur:” ben ik een persoonlijk gesprek met haar aangegaan over de betreffende kwestie en heb ik gewezen op de gevolgen ervan op ons vermogen om toegewezen opdrachten uit te voeren. Ze was zo blij dat ik de kwestie onder haar aandacht had gebracht dat ze me de leiding in handen heeft gegeven van een team dat fouten oplost binnen het bedrijf en zo kan zorgen voor een verhoogde productiviteit onder alle medewerkers.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20