Vragen tijdens een sollicitatiegesprek over je toekomstige doelen

 

Een van de vragen die in veel gevallen gesteld zullen worden tijdens een sollicitatiegesprek is: “Wat zijn je doelen voor de toekomst?” Werkgevers willen er immers zeker van zijn dat je niet op korte termijn naar een andere baan over zult stappen. Nieuwe werknemers zijn immers duur om in dienst te nemen en kosten eveneens veel geld om bijvoorbeeld te worden getraind of ingewerkt. Op het ogenblik dat je van plan bent om niet erg lang bij een bepaalde werkgever te blijven, dan zal deze dan ook al snel weer terug bij af zijn. Door deze vraag te stellen, kan een werkgever eveneens beter bepalen of je persoonlijke doelen, die je gesteld hebt ten opzichte van je carrière, goed aansluiten bij het bedrijf.

De meest sollicitanten die het meest succesvol zijn, zijn dan ook juist die personen waarvan het uiteindelijke doel gelijke tred lijkt te houden met die van het bedrijf waar iemand solliciteert, zelfs als deze kandidaat niet een zijn, of haar, volledige carrière bij dezelfde werkgever wil blijven werken (en in de regel zijn vandaag de dag de meeste werknemers niet meer voornemens om heel hun leven bij deze baas te blijven).

Ten slotte zal de analyse van je antwoord op deze vraag een manier zijn voor een werkgever om erachter te komen of je daadwerkelijk een aantal toekomst plannen hebt gemaakt. Je hoeft niet precies te weten wat je precies van plan bent over vijf jaar, maar wel globaal een beeld moeten hebben over de wegen die je in de loop van de tijd wilt gaan bewandelen. Hieronder hebben we bovendien een aantal tips voor je verzameld die je kunnen helpen om vragen over je toekomstplannen correct te kunnen beantwoorden. Daarnaast hebben we zelfs een aantal voorbeeldantwoorden voor je op een rijtje gezet die je kunt gaan gebruiken als basis voor je eigen antwoord dat je tijdens een sollicitatiegesprek wilt geven.

Hoe kun je vragen over je toekomstige doelen beantwoorden?

De beste manier om een antwoord te geven op een vraag zoals “Wat zijn je doelen voor de toekomst?” of “Waar zie je jezelf over vijf jaar?” zal zich vooral moeten richten op de functie waar je voor solliciteert en het bedrijf waar je eventueel voor gaat werken. Om tijdens een sollicitatiegesprek een zo gunstig mogelijke indruk achter te laten, kun je je het beste je eigen visie zoveel mogelijk afstemmen de die de organisatie op te nemen. Op het ogenblik dat je bijvoorbeeld nog niet zo lang werkzaam bent als een geregistreerde verpleegkundige en het ziekenhuis waar je solliciteert niet over veel groeimogelijkheden beschikt, dan is het nu niet het juiste moment om te zeggen dat je er wellicht aan denkt om terug te gaan naar school binnen een paar jaar. Aan de andere kant kan het ziekenhuis wel een duidelijk carrièrepad voor hun geregistreerde verpleegkundigen schetsen, waarin zij worden aangemoedigd om weer te gaan studeren, terwijl ze deeltijds blijven werken. Indien je weet dat dit het geval is, en je geïnteresseerd bent om je carrière verder uit te bouwen, dan kun je uiteraard juist dit aspect benadrukken tijdens het sollicitatiegesprek.

Om deze reden is het van cruciaal belang om ruimschoots voor het voeren van een sollicitatiegesprek onderzoek te doen naar de visie van een bedrijf en de functie die er mogelijk gaat bekleden. Om een goed eindruk achter te kunnen laten, is het immers van belang om te weten wat het bedrijf wil zodat je goed kunt benadrukken welke vaardigheden je in je mars hebt die voor de passende oplossing van hun problemen kan zorgen.

Tijdens het beantwoorden van deze vraag moet je echter altijd vermijden om persoonlijke doelen te bespreken die niet gerelateerd zijn aan je werk, zoals het willen stichten van een gezin. Dit soort informatie is namelijk niet relevant en kan je zelfs tot een minder ideale kandidaat voor de vacante functie bombarderen. In plaats daarvan zul je je antwoord zoveel mogelijk af moeten stemmen op de job waar je voor solliciteert. Tijdens het gesprek dien je de doelstellingen van het bedrijf in gedachten te houden en alleen die persoonlijke toekomstdoelen bespreken die deze doelen overlappen.

Hoe kun je vragen om carrièremogelijkheden binnen het bedrijf?

Op het moment dat een sollicitatiegesprek ten einde loopt, is het tijd geworden om ook de werkgever, met wie je het gesprek hebt gevoerd, vragen te gaan stellen. Je kunt van deze gelegenheid gebruik maken door te informeren naar de mogelijkheden ten aanzien van een typisch loopbaantraject voor iemand in de functie waar je voor solliciteert. Je kunt bijvoorbeeld vragen, “Wat is een typisch loopbaantraject voor iemand met mijn vaardigheden en ervaring binnen uw bedrijf? Uiteraard dien je hierbij wel voorzichtig te zijn en niet te gretig over te komen voor de job waar je voor solliciteert. Je interesse in de baan benadrukken is prima, maar je verlangen om deze baan in de toekomst uit te breiden, kun je beter nog even voor je houden.

Voorbeelden van correcte antwoorden

  • Mijn lange termijn doelen hebben vooral betrekking op het meegroeien met het bedrijf als ik daar kan blijven leren, extra verantwoordelijkheden kan krijgen en zo veel mogelijk waarde toevoegen aan de onderneming als ik kan. Ik vind het erg prettig dat uw bedrijf allerlei mogelijkheden voor de ontwikkeling van medewerkers benadrukt en het lijkt me geweldig interessant om daar van te profiteren als dat enigszins mogelijk is.
  • Ik zie mezelf als een medewerker die uitstekend kan presteren in een gevestigde organisatie, zoals uw onderneming. Ik ben dan ook van plan om mijn vaardigheden te verbeteren en mijn betrokkenheid bij verwante beroepsverenigingen voort te zetten Zodra ik meer ervaring op heb gedaan, wil ik overstappen van een technische functie naar het management. Ik weet dat dit voor veel mensen in deze functie het beeld is dat zij van hun loopbaan hebben, maar voor nu ben ik bijzonder enthousiast over de nadruk die binnen uw onderneming wordt gelegd op, en het toepassen van, mijn technische vaardigheden binnen deze functie.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20