Vragen tijdens een sollicitatiegesprek over de toekomst (bij oudere kandidaten)

Op het moment dat oudere kandidaten uit worden genodigd voor een sollicitatiegesprek, dan kan hen worden gevraagd waar zij zichzelf zien over vijf of tien jaar. Door deze vraag te stellen kan een werkgever immers beter bepalen binnen welke termijn iemand denkt om met pensioen te kunnen gaan. Deze informatie is van belang voor een werkgever om een nieuwe werknemer te kunnen plaatsen binnen het bedrijf en eventueel op tijd voor een vervanging te zorgen.

Hoe kun je vragen over de toekomst beantwoorden als oudere sollicitant?

Het beantwoorden van deze vraag kan soms behoorlijk lastig zijn omdat de werkgever op zoek zijn naar iemand die zich prettig zal voelen in de functie waar hij, of zij, voor solliciteert. Daarnaast maakt het beoordelen van de antwoorden op deze vraag het mogelijk voor een werkgever om het toekomstig potentieel van een kandidaat te beoordelen. Op het moment dat je bijvoorbeeld van plan bent om waarschijnlijk vroeger met pensioen te gaan, in plaats van nog een aantal extra jaren na je pensionering door te willen werken, dan kan een werkgever zich zorgen gaan maken over de in dienst name. Iemand in dienst nemen die niet lang bij het bedrijf zal blijven is vaak immers minder interessant.

Toon je belangstelling voor de vacante baan

Het is bij het beantwoorden van deze vraag tijdens een sollicitatiegesprek belangrijk om te verwijzen naar de dingen die je het meest aantrekkelijk vindt aan de vacante functie, maar ook je interesse om deze baan te bekleden voor een redelijke termijn mag je zeker hierbij niet over het hoofd zien. Indien de baan er één is die een werknemer normaal gesproken zou blijven houden voor een langere periode, dan dien je je te focussen op de groei binnen deze baan en de volledige ontwikkeling van de kennis en vaardigheden om een ​​optimale waarde toe te kunnen blijven voegen.

Wanneer je denkt aan voordelen

Op het ogenblik dat deze sollicitatie betrekking heeft op je eerste baan, dan moet je een typisch onderzoek doen naar je professionele loopbaan vanuit deze functie. Je kunt in dit geval dan ook beter direct je gesprekspartner vragen welke opties er zijn voor eventuele promoties. Alleen dan kun je, net zoals het bedrijf verder uitgroeien en voordeel hebben bij je indiensttreding. Door blijk te geven van belangstelling in vooruitgang, zul je je gesprekspartner bovendien gerust kunnen stellen en laten zien dat je op zoek bent naar een verbintenis met de onderneming en je loopbaan, in plaats van enkel de tijd opvullen totdat je op een bepaald ogenblik met pensioen zou kunnen gaan.

Wanneer je bijvoorbeeld door zou willen groeien van de functie van verkoper aan sales manager, dan zul je wellicht in hoge mate je interesse kunnen tonen in het uitbreiden van je kennis van de producten die worden verkocht, het ontwikkelen van sterke relaties met klanten en het uitbreiden van de verkoop. In dit geval kun je dan ook tegen de werkgever zeggen dat je in de toekomst de dingen wilt delen die je geleerd hebt. Wanneer je de baan aangeboden krijgt, wil je immers samen met nieuwere vertegenwoordigers en coachen de weg naar succes gaan bewandelen en uiteindelijk de rol van sales manager gaan vervullen.

Als je van plan bent met pensioen te gaan

Voor oudere werknemers die duidelijk dichter bij de normale pensioenleeftijd zitten, zal het van belang zijn om een beslissing te maken over de vraag of dit probleem direct aangepakt dient te worden. Effectief zou je in een dergelijke situatie kunnen zeggen: “Ik houd van mijn werk en verwacht zeker niet met pensioen te gaan binnen deze periode.” Je zou dan vervolgens specifieke voorbeelden kunnen geven over de dingen die je nog hoopt te gaan doen in deze 5 of 10 jaar. De werkgever zal dan kunnen zien dat je nog vol ideeën en dromen zit die je wilt gaan verwezenlijken en dus langere tijd in dienst wilt blijven bij het bedrijf.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20