Vragen tijdens een sollicitatiegesprek beantwoorden over je ontslag

Wat is de beste manier om vragen tijdens een sollicitatiegesprek te ebantwoorden over het feit dat je ontslagen bent? Dit kan soms behoorlijk lastig zijn omdat je niet wilt dat de werkgever met wie je dit belangrijke gesprek voert, je ontslag zal gebruiken om je vermogen om een ​​functie te bekleden te toetsen. De meeste werkgevers willen immers de reden weten waarom je bij je vorige werkgever weg bent gegaan en onder welke omstandigheden je bent vertrokken.

Tips bij het beantwoorden van vragen over een ontslag

Werkgever zullen vaak vragen naar de redenen waarom je niet meer werkzaam bent in je vorige functie. Je moet je gesprekspartner tijdens dit belangrijke gesprek dus zien te overtuigen van het feit dat je in staat bent om op een hoog niveau te presteren en dat je ontslag was op geen enkele wijze gezien kan worden als een gevolg van een gebrekkige productiviteit.

Je moet tijdens een sollicitatiegesprek dan ook bereid zijn om alle omstandigheden binnen je bedrijf te schetsen en de noodzaak van je ontslag uit kunnen leggen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een fusie of een overname waarbij een overnemende onderneming of een dominante fusiepartner het roer over heeft genomen en vervolgens werknemers in dubbele functies heeft ontslagen. Maar wellicht werkte je ook binnen een bedrijf waar alle medewerkers in jouw functie ontslagen of had de onderneming zijn marktaandeel verloren waardoor er op kosten bespaard diende te worden.

In alle gevallen zul je ervoor moeten zorgen dat je een neutrale of positieve toon blijft gebruiken wanneer je je voormalige werkgever gaat beschrijven. Kleinerende opmerkingen over oud-collega’s, leidinggevenden, werkgevers of het hogere management zijn dan ook absoluut uit den boze.

Je meerwaarde voor het bedrijf tonen

Je moet tijdens de beantwoording van deze vraag altijd vertellen over de toegevoegde waarde die je voor een bedrijf meebrengt als je in dienst wordt genomen. Je kunt, om dit te onderbouwen, een lijst opstellen van de prestaties die je in het verleden hebt geleverd, in het bijzonder de dingen die je hebt gedaan die de meeste impact hebben gehad op de bottom line van je afdeling. Hierbij ga je uitleggen wat je gedaan hebt om de verkoop te verhogen, geld te besparen, geld in te zamelen, de kwaliteit te verbeteren, operationele problemen op te lossen en meer van dit soort activiteiten. Je gaat eveneens de vaardigheden, kwaliteiten en kennis extra naar voren schuiven die gewerkt hebben als een hefboom en je geholpen hebben om de problemen op te lossen en goede resultaten te boeken. Met behulp van een aantal specifieke anekdotes, voorbeelden en verhalen kun je verder prima illustreren op welke wijze je je afdeling geholpen hebt om de beoogde doelen te behalen.

Vul eventuele gaten in je loopbaan op

Wanneer je meer dan één )klein) gat in je loopbaan hebt zitten, en dit op je CV hebt vermeld, dan zal een werkgever je waarschijnlijk vragen wat je hebt gedaan toen je geen betaalde baan had. In dit geval zul je de nadruk moeten leggen op iets positiefs om je vaardigheden te verbeteren, zoals het volgen van online lessen of het werken als freelancer of vrijwilliger.  

Indien je in het verleden al eens bent ontslagen, maar sindsdien wel andere functies hebt bekleed, dan kun je ook eventuele stappen vermelden die je hebt gezet om bepaalde tekortkomingen aan te pakken of vaardigheden te verbeteren met betrekking hebben op je vakgebied en je meer recente werk. Werkgevers hechten immers veel waarde aan sollicitanten die bereid zijn zich in te zetten voor zelfverbetering.  

Zorg voor referenties

Referenties en getuigenissen die betrekking hebben op je prestaties zullen, als deze bijvoorbeeld door voormalige werkgevers, collega’s of klanten af zijn gegeven, kunnen je vaak enorm helpen om eventuele problemen te compenseren tijdens een sollicitatieprocedure, in het bijzonder als je vragen moet gaan beantwoorden over de reden van je ontslag. Hierbij moet je er uiteraard voor zorgen dat je potentiële werkgever gemakkelijke toegang kan krijgen tot deze aanbevelingen via bijvoorbeeld je LinkedIn-profiel of een ander online portfolio.

Laat je vroegere werk zien

Het is verstandig om een portfolio op te bouwen van voorbeelden die je in het verleden op het werk hebt gemaakt, ook het werk dat je maakte in de functie waar je uit werd ontslagen. Onder andere voorbeelden van schrijfwerk ontwerpen, spreadsheets, rapporten, case studies, presentatie dia’s, lesplannen en andere projecten waar je met succes aan hebt gewerkt kun je voor dit doel gebruiken. Je moet er overigens wel voor zorgen dat je geen vertrouwelijke informatie van je voormalige werkgevers naar buiten brengt op deze manier. 

Je kunt deze voorbeelden beschikbaar stellen aan potentiële werkgevers via een link die je op je CV vermeld en die kan verwijzen naar je beroepsmatige website of je profiel op LinkedIn. Ondernemingen zullen eerder geneigd zijn om je te geloven en overtuig raken van het feit dat je over de juiste vaardigheden en kennis beschikt voor de vacante functie als ze daar bewijzen van hebben gezien en de hoge kwaliteit van je werk hebben mogen bekijken.

Maak gebruik van je netwerk

Het aanbevelen van een kandidaat door een werknemer van de potentiële werkgevers kan een aanzienlijk invloed hebben op de beslissing tot de in dienst name. Je moet dus op zoek gaan naar mensen binnen je netwerk die een dergelijke aanbeveling voor je willen doen. Dit moeten dan wel mensen zijn die al voor deze werkgever aan de slag zijn gegaan en die in positie zijn om op een informatieve manier je kandidatuur aan kunnen kaarten en advies kunnen geven over de juiste kandidaat voor de vacante functie.  Als je een positieve indruk wilt maken, dan kunnen deze mensen in een goed woordje voor je doen waardoor eventuele negatieve aspecten die betrekking hebben op je ontslag gecompenseerd voor een groot deel kunnen worden.  

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20