Hoe kun je tijdens een sollicitatiegesprek vragen over functieverwachtingen beantwoorden?

Als je uit wordt genodigd voor een persoonlijk sollicitatiegesprek, dan kun je uiteraard ook een aantal vragen verwachten die betrekking hebben op de verwachtingen die je hebt van de functie waar je voor solliciteert. Een werkgever zou je bijvoorbeeld de volgende vragen voor kunnen leggen:

 • Wat had je verwacht van je laatste werkgever? 
 • Wat zijn je verwachtingen voor de baan waar je nu voor solliciteert? 

Waarom wil een werkgever dit weten?

In een groot aantal gevallen zal een werkgever willen weten wat je verwacht van je laatste baan op het moment dat je in dienst wordt genomen. Je zult dus bereid moeten zijn om tijdens een sollicitatiegesprek de volgende vraag van een correct antwoord te voorzien: “Wat waren je verwachtingen voor je laatste baan en in hoeverre zijn deze bewaarheid?” Werkgevers willen graag dingen weten over je verwachtingen in het verleden om te kunnen beoordelen of:

 • je verwachtingen ten aanzien van je laatste werkgever redelijk waren,
 • hoe goed de baan uiteindelijk voor je was,
 • je verwachtingen overeenkomen met het takenpakket voor de nieuwe functie.

Hoewel er geen goed of fout antwoord gegeven kan worden op deze vraag, wil je wel altijd een eerlijk, positief en specifiek antwoord geven. Om een dergelijk antwoord te kunnen formuleren, hebben we hieronder een aantal tips voor je op een rijtje gezet en zelfs een aantal voorbeeldantwoorden voor je verzameld (die je als basis kunt gebruiken bij de beantwoording van deze vraag). 

Hoe kun je vragen beantwoorden over je functieverwachtingen?

De beste manier om een antwoord te geven op deze vraag is om te bespreken wat je eigenlijk verwacht op het moment dat je de baan accepteert. Je dient vervolgens een aantal voorbeelden te geven van hoe de baan voor jou uit zal pakken. Hieronder geven we je enkele concrete tips voor de beantwoording van de vraag.

 • Eerlijk maar positief zijn. Als de baan niet exact was wat je ervan verwacht, dan is het goed om dat te vermelden, maar je zult je dan wel moeten richten op het werk zelf, en dus niet op het bedrijf, je werkgever of je collega’s (mits ze een probleem vormden). Je moet voorzichtig zijn hoe je de vraag gaat beantwoorden en je niet te veel focussen op de negatieve kanten. In plaats daarvan haal je juist de hoogtepunten van de functie aan. Op het ogenblik dat de baan waar je voor solliciteert veel overeenkomsten vertoont met je vorige functie, dan wil je immers niet dat je sollicitatie direct al op de stapel met afwijzingen zal belanden en dat alleen omdat je negatieve kritiek uitte op je voormalige baan.
 • Redelijk zijn. Misschien had je onrealistisch hoge verwachtingen ten aanzien van je vorige baan en werden deze dan ook niet verwezenlijkt. Het is echter niet aan te bevelen om onrealistische verwachtingen tijdens het sollicitatiegesprek aan te halen. Je focust je beter op realistische verwachtingen die je had ten opzichte van de functie omdat je niet over wilt komen als een werknemer die te veel verwacht van een baan, collega’s of een bedrijf.
 • Specifiek zijn. Op het moment dat je je antwoord gaat formuleren, dan zul je altijd specifiek moeten zijn. Je kunt je bijvoorbeeld richten op één van de talloze aspecten die kunnen verwijzen naar “verwachtingen” die uiteen kunnen lopen van de bedrijfsomgeving tot je toegewezen taken en zelfs de steun van je werkgever. Zodra je kiest voor een bepaalde focus voor je antwoord, dan is het zaak om een paar voorbeelden in je achterhoofd te houden die je wilt bespreken met je gesprekspartner tijdens dit belangrijke gesprek. Als bijvoorbeeld je werk inhield dat je webapplicaties maakt, dan kun je de specifieke programma’s bespreken die je ontwikkeld hebt en de verantwoordelijkheden die je hebt gekregen.
 • Denk na over je huidige baan. Bij het selecteren van de focus van je antwoord, dien je de baan, waar je voor solliciteert, in het achterhoofd te houden. Je moet dus na gaan denken over wat voor soort verwachtingen je hebt ten aanzien van deze baan en deze vervolgens te koppelen aan je verwachtingen die je had met betrekking tot je vorige functie. Misschien weet je bijvoorbeeld dat dit bedrijf professionele ontwikkeling aan zal bieden aan veel van haar werknemers, en dit iets is dat ook belangrijk voor jou is. In dat geval zou je de opleidingsmogelijkheden voor professionele ontwikkeling kunnen noemen die je hielpen om je doelen te bereiken bij je voormalige werkgever.
 • Voorbereid zijn op een vervolgvraag. Door goed voorbereid te zijn op eventuele vervolgvragen zul je beter in staat zijn om met de werkgever te bespreken wat je verwacht van een leidinggevend en van het bedrijf in het algemeen. 

Voorbeelden van correcte antwoorden

 • Mijn verwachtingen ten aanzien van mijn vorige baan was dat ik mijn studenten zou onderwijzen volgens een volledig nieuw systeem dat ik zelf zou ontwikkelen. Hierbij zou ik dan hulp krijgen van een collega in al mijn lessen. Deze mix van steun en onafhankelijkheid stond me toe om een ​​nieuw systeem op te zetten dat vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt op deze school en inmiddels succes heeft weten te boeken.
 • In mijn vorige functie was mijn verwachting gebaseerd op de functiebeschrijving en het sollicitatiegesprek. Mijn werk zou in het bijzonder bestaan uit het werken aan teamprojecten. Uiteindelijk waren veel van mijn projecten zo opgezet dat ik deze, in tegenstelling tot mijn verwachting, alleen ontwikkelde en afgeronde. Hoewel mijn verwachtingen niet helemaal waarheid werden, stond deze onafhankelijkheid me wel toe om mijn vaardigheden op alle gebieden van de projectontwikkeling in belangrijke mate te versterken.
 • Een verwachting die ik had met betrekking tot mijn vorige baan was dat ik de kans als administratief medewerker zou krijgen om over te stappen naar een verscheidenheid van leidinggevende functies. Deze verwachting was absoluut juist en ik werd dan ook de begeleider en de mentor van alle stagiaires en parttime administratieve medewerkers. Ik woonde eveneens een aantal seminars bij over leiderschap en management. Ik geloof om die reden dan ook dat mijn ervaring en vaardigheden als manager mij zeer goed van pas zullen komen als ik een leidinggevende wordt binnen uw onderneming.
 • Ik was verantwoordelijk voor het in dienst nemen van nieuw personeel in mijn vorige functie. Ik had verwacht dat de functie zou uitgroeien tot het geven van opleidingen en de ontwikkeling van medewerkers en dat is inderdaad zo gebeurd. Ik was met succes in staat om een aantal nieuwe medewerkers van buitenaf aan te trekken en ontwikkelingsprogramma’s te coördineren voor de werknemer die op dat moment werkzaam waren voor het bedrijf.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20