Vragen gebaseerd op gedrag die gesteld kunnen worden tijdens een sollicitatiegesprek

In een sollicitatiegesprek dat gericht is op het gedrag van de kandidaten, zal een werkgever vragen stellen over je werkervaringen in het verleden om erachter te komen of je de vaardigheden beheerst die nodig voor de vacante functie. Dit soort sollicitatiegesprekken zullen dus geen vragen aan de orde laten komen de manieren waarop je in verschillende werksituaties hebben gehandeld, maar zijn erop gericht om dingen aan het licht te brengen over je vaardigheden, capaciteiten en persoonlijkheid. De logica achter deze gesprekken is door te vragen naar je gedragen in het verleden een beeld te krijgen van hoe je je zult gaan gedragen in de toekomst.

Tijdens dergelijke sollicitatiegesprekken zul je dan ook moeten antwoorden aan de hand van specifieke voorbeelden van de manier waarop je eerder bepaalde situaties op de werkvloer aan hebt gepakt. Antwoorden bestaan in de regel dan ook uit het aanhalen van een korte anekdote die je sterke punten en vaardigheden als werknemer kan laten zien. In je antwoorden geef je achtergrondinformatie over de betreffende situatie, de specifieke handelingen die je uit hebt gevoerd en natuurlijk de resultaten die je hebt weten te behalen.

Door voorbeelden van de vragen die je tijdens dit soort sollicitatiegesprekken kunt verwachten vooraf onder de loep te nemen en goed na te denken over de manier waarop je deze wilt gaan beantwoorden, kun je je optimaal voorbereiden. Je hoeft dan niet ter plekke een antwoord te bedenken en het risico te lopen dat je niet weet wat je moet zeggen of niet het meest geschikte voorbeeld aanhaalt.

Op welke manier beantwoord je gedragsvragen tijdens een sollicitatiegesprek?

Bij het beantwoorden van een gedragsvraag tijdens een sollicitatiegesprek kun je de zogenaamde STAR-techniek toe gaan passen. Dit is een handige strategie voor het beantwoorden van vragen tijdens een sollicitatiegesprek waarin je moet antwoorden met een anekdote. Er zijn vier stappen die je in dit geval moet zetten om tot een goed antwoord te komen, te weten:

 • Situatie,
 • Taak,
 • Actie,
 • Resultaten.
 • Situatie: je beschrijft de situatie waarin een bepaalde gebeurtenis zich voltrok.
 • Taak: je geeft een beschrijving van de taak die je gevraagd is om te voltooien. Op het ogenblik dat er een bepaald probleem aan de orde was, of de manier waarop je geprobeerd hebt om dit op te lossen, dan kun je daar een beschrijving van geven.
 • Actie: je gaat vervolgens uitleg geven over de handelingen die je uit hebt gevoerd om de taak te kunnen voltooien, of om het probleem op te lossen.
 • Resultaten: je vertelt wat de resultaten waren van de acties die je hebt genomen. Wanneer bijvoorbeeld je acties resulteerden in het voltooien van een taak, het oplossen van een conflict of het verbeteren van de verkoopcijfers van het bedrijf. Als je dit uit gaat leggen, moet je altijd proberen om je te focussen op de manier dat je acties hebben geleid tot een zeker succes voor de onderneming.

Tips bij het beantwoorden gedragsvragen tijdens een sollicitatiegesprek

Jet beantwoorden van gedragsvragen tijdens een sollicitatiegesprek kan soms behoorlijk lastig zijn. Om die reden hebben we hieronder een aantal handige tips verzameld waar je vast en zeker je voordeel mee kunt doen als je deze klus moet klaren.

 • Neem ruimschoots de tijd. Het is zeker aan te raden om voldoende tijd te steken voor de beantwoording van de vraag. Soms is het zelfs nodig dat je even een klein e pauze inlast om daarna met frisse moed weer verder te gaan. Je bent dan immers weer wat tot rust gekomen en gemakkelijker de perfecte anekdote bedenken die als het juiste antwoord op de vraag aangehaald zou kunnen worden.
 • Bereid je van tevoren goed voor. Voordat je een gedragsvraag gaat beantwoorden kun je je oordeel gaan vormen over gedragsvragen die er tijdens een sollicitatiegesprek gesteld kunnen worden en je antwoorden uiteraard al gaan oefenen. Dit zal je zeker helpen omdat je op die manier altijd een aantal bruikbare anekdotes in je achterhoofd hebt om eventuele gedragsvragen mee te kunnen beantwoorden als deze tijdens een sollicitatiegesprek aan de orde komen.
 • Maak gebruik van de eerder genoemde STAR-techniek. Met behulp van de STAR-techniek kun je vragen die betrekking hebben op je gedragingen beantwoorden tijdens een sollicitatiegesprek. Door elke stap nauwkeurig te volgen, zul je uiteindelijk een gedegen antwoord weten te geven.
 • Wees positief. Vaak zul je je, als er tijdens een sollicitatiegesprek een gedragsvraag wordt gesteld, je moeten richten op een probleem of kwestie op de werkvloer. Je dient dan het probleem te beschrijven waar je in het verleden mee geconfronteerd bent. Toch is het zeker niet de bedoeling dat je te veel nadruk legt op de negatieve kanten ervan. Beter schakel je snel over naar het beschrijven van de manier waarop je het probleem op hebt gelost en de resultaten die je hebt weten te boeken.

Veelvoorkomende gedragsvragen tijdens een sollicitatiegesprek

Voordat je een sollicitatiegesprek gaat voeren doe je er goed aan om onderstaande gedragsvragen een keer grondig door te nemen en alvast wat antwoorden te bedenken op de vragen die je verwacht te moeten beantwoorden. Je kunt uiteraard de STAR-techniek gebruiken om een volledig antwoord te kunnen formuleren. Tijdens een sollicitatiegesprek kan een werkgever onder ander de volgende gedragsvragen aan je stellen:

 • Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je de wetten van de logica hebt gebruikt om een ​​probleem op te lossen?
 • Kun je een voorbeeld geven een doel dat je hebt bereikt en tevens uitleggen hoe je dit hebt gedaan?
 • Kun je een voorbeeld geven van een doel dat je niet hebt bereikt en op welke wijze je dit op hebt gelost?
 • Kun je een beschrijving geven van een stressvolle situatie op het werk en op welke manier je deze aan hebt gepakt?
 • Kun je me wat meer vertellen over de manier waarop je effectief werkte onder een verhoogde werkdruk.
 • Hoe pak je een uitdaging aan?
 • Ben je ooit in een situatie belandt waarin je niet genoeg werk te doen had?
 • Heb je ooit een fout gemaakt? Hoe heb je deze situatie opgelost?
 • Kun je een vervelende beslissing beschrijven die je ooit hebt genomen en hoe je de uitvoering ervan aan hebt gepakt?
 • Heb je ooit een riskante beslissing moeten nemen? Om welke reden moest dit gebeuren en hoe heb je dit aangepakt?
 • Heb je ooit een beslissing moeten nemen om iets uit te stellen, en wat was de reden daarvan?
 • Heb je ooit bedrijfsregels uit moeten voeren waar je het niet mee eens was? Op welke manier heb je dan gedaan?
 • Als je aan meerdere projecten werkt op welke manier stel je dan je prioriteiten?
 • Hoe weet je om te gaan met een strakke deadline?
 • Kun je een voorbeeld geven van jouw manier van doelen stellen en deze ook daadwerkelijk bereiken?
 • Heb je ooit je doelen niet weten te bereiken? Wat was de reden hiervan?
 • Wat doe je op het moment dat je rooster wordt onderbroken? Kun je een voorbeeld geven van een manier hoe je daarmee om bent gegaan?.
 • Heb je ooit een team dienen te overtuigen om mee te gaan werken aan een bepaald project waar ze niet blij mee waren? Op welke wijze heb je dit toen aangepakt?
 • Kun je een voorbeeld geven van de manier waarop je in teamverband hebt gewerkt.
 • Heb je weleens te maken gehad met een lastige situatie met een collega? Wat is er gebeurd en hoe hebt je dit uiteindelijk opgelost?
 • Wat doe je op het moment dat je het niet eens bent met een collega?
 • Kun je een voorbeeld geven van je manieren om medewerkers of collega’s te motiveren.
 • Luister je altijd goed naar je collega’s of andere medewerkers? Kun je een voorbeeld geven van een geval waarin je wel of juist minder goed naar hen luisterde.
 • Ben je in staat om met een lastige situatie met een leidinggevende begeleider om te gaan? Hoe heb je dit aangepakt?
 • Ben je in staat om met een lastige situatie met een andere afdeling om te gaan? Hoe heb je dit gedaan?
 • Ben je in staat om met een moeilijke situatie met een klant of leverancier om te gaan? Hoe pak je dit soort zaken aan?
 • Wat ga je doen op het moment dat je het niet eens bent met je baas of leidinggevende?
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20