Vraag tijdens een sollicitatiegesprek: wat is je grootste minpunt?

 

Nadat je een uitnodiging hebt ontvangen voor een persoonlijk sollicitatiegesprek dan weet je dat je een heleboel uiteenlopende vragen zult moeten beantwoorden. Een werkgever wil immers een zo goed mogelijk beeld krijgen van de sollicitanten die zich aan hebben gemeld om een vacante functie op te vullen. Om de meest geschikte persoon te vinden kun je dan ook soms behoorlijk lastige vragen voorgelegd krijgen, zoals Wat is je grootste minpunt? Je zult je dus af moeten gaan vragen wat de beste manier is om tijdens een sollicitatiegesprek te praten over je persoonlijke tekortkomingen.

Het is van cruciaal belangrijk om deze vraag altijd zorgvuldig te beantwoorden omdat je niet wilt dat de werkgever gaat denken dat je niet goed in staat zou zijn om de klus naar behoren te klaren. Er zijn echter een aantal verschillende manieren om vragen over je grootste minpunten tijdens een sollicitatiegesprek te beantwoorden. Je kunt bijvoorbeeld een aantal vaardigheden noemen die niet van groot belang zijn voor de baan waar je voor solliciteert. Uiteraard moet je toch ook aan kunnen tonen dat je deze vaardigheden inmiddels hebt verbeterd, of dien je ervoor te zorgen dat een minpunt al snel om wordt gezet in iets positiefs.

Hoe kun je een vraag beantwoorden over je grootste minpunt?

Hoewel de vraag op het eerste gezicht lijkt te gaan over je zwakheden, zul je je antwoord toch altijd op dienen te bouwen rondom een paar positieve aspecten van je persoonlijke vaardigheden en –capaciteiten als werknemer.

  • Noem niet-essentiële vaardigheden: Een van de benaderingen een vraag over je grootste minpunt te beantwoorden is door het analyseren van de belangrijkste vaardigheden en sterke punten die nodig zijn voor de baan waar je voor solliciteert. Dit is bij voorkeur een bestaande tekortkoming van je die echter niet van cruciaal belang is om succesvol te in deze functie. Op het moment dat je bijvoorbeeld solliciteert voor een baan als verpleger, dan zou je kunnen vertellen dat je niet bijzonder bedreven in het uitvoeren van groepspresentaties. In dit geval zal het namelijk van cruciaal belang zijn om juist je kracht te onderstrepen in één op één contacten met patiënten. Het voorbeeld van je tekortkoming ten aanzien van het geven van presentaties voor grote groepen zal dan ook van ondergeschikt belang zijn.
  • Vermeld vaardigheden die je hebt verbeterd: Een andere mogelijkheid om deze vraag te beantwoorden is om vaardigheden te noemen die je op tijdens je vorige baan hebt verbeterd zodat je met je gesprekspartner direct zal zien dat je bereid bent om te werken aan verbeteringen als dat nodig is. Je kunt voor de werkgever bijvoorbeeld een beeld schetsen van het begin van je loopbaan en de stappen bespreken die je hebt gezet om dit aspect verbeteren en vervolgens dan verwijzen naar je huidige, verbeterde niveau, van de betreffende vaardigheid. Op het moment dat je deze strategie gaat gebruiken, dan noem je zeker niet iets dat je hebt verbeterd dat gerelateerd kan worden aan de job waar je voor solliciteert. Je wilt immers niet dat je kwalificaties voor deze baan in twijfel getrokken kunnen worden door de werkgever.
  • Maak van iets negatiefs iets positiefs: Een andere optie die je kunt gebruiken bij de beantwoording van deze vraag tijdens een sollicitatiegesprek is om iets ​​negatiefs om te vormen in een positief aspect. Een gehaast gevoel krijgen om projecten te voltooide of elk project juist liever drie keer checken kan bijvoorbeeld om worden gezet in een sterk punt. Je bent immers een kandidaat die ervoor zal zorgen dat ieder project op tijd zal worden afgerond en daarnaast er tiptop uitzien.

Voorbeelden van correcte antwoorden

Voordat we je een aantal voorbeelden geven van correcte antwoorden die je als uitgangspunt kunt gebruiken bij de formulering van je eigen reactie, moet opgemerkt worden dat de term “zwakte” niet in de mond wordt genomen. Je wilt immers altijd blijven richten op positieven aspecten tijdens een sollicitatiegesprek.

  • Op het ogenblik dat ik bezig ben met een project, dan wil ik niet alleen maar werken aan het behalen van deadlines, maar ik geef er echter wel de voorkeur aan het voltooien van projecten volgens een van tevoren opgesteld plan. Omdat het georganiseerd werken niet mijn sterkste punt was, maar ik een systeem voor time management ben gaan gebruiken, kan ik zeggen dat dit echt geholpen heeft mijn organisatorische vaardigheden te verbeteren.
  • Ik wil ervoor zorgen dat mijn werk perfect is, dus heb ik de neiging om wellicht wat meer tijd te besteden aan de controle ervan. Desondanks heb ik inmiddels een goede balans weten te vinden door middel van het opzetten van een systeem dat ervoor zorgt dat alles de eerste keer op de juiste manier wordt uitgevoerd.
  • Ik was in het verleden gewend om te wachten tot het laatste ogenblik als ik afspraken voor de komende week moest maken, maar ik realiseerde me al snel dat het plannen op voorhand veel meer zin heeft en daarvan pluk in momenteel zeer zeker de vruchten.
  • Op sommige momenten wil ik meer tijd steken dan nodig is aan een bepaalde taak, of neem ik te veel taken op mijn schouders, terwijl deze gemakkelijk overgedragen zouden kunnen worden op een ander. Ondanks dit gegeven heb ik nog nooit een deadline gemist en is het nog steeds niet eenvoudig voor mij om precies te beoordelen wanneer ik aan een volgende taak kan beginnen. Maar wel kan ik nu wel vol werk aan anderen toewijzen.
  • Ik had moeite met rekenen tijdens mijn middelbare schoolperiode, maar ik zette door met de nodige begeleiding, hulp en extra inspanning zodat ik uiteindelijk toch mijn diploma heb weten te halen met daarop een ruime voldoende voor dit vak.
  • Voorheen was ik gewend om maar aan één project in één keer te werken en pas aan een ander te beginnen als ik het eerste af kan gerond. Inmiddels heb ik geleerd om te werken aan een aantal verschillende projecten tegelijk en ik denk zelfs dat het me in staat stelt om creatiever en effectiever te zijn in allerlei opzichten.
  • Ik heb geleerd om mijn perfectionisme in mijn voordeel te laten werken. Het behalen van deadlines is dan ook iets waar ik goed mee over weg kan. Bovendien weet ik dat mijn aandacht voor detail het werk dat ik aflever uitstekend is.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20