Vraag tijdens een sollicitatiegesprek: wat ga je het meest missen van je oude functie?

Een werkgever kan om te bepalen hoe goed je interesses en ervaring overeenkomen met de functie waar je voor solliciteert tijdens een sollicitatiegesprek een vraag stellen als: “Wat ga je het meest missen van je oude baan?”of iets dat daar sterk op lijkt. Vanwege het feit dat deze vraag regelmatig aan de orde zal komen, is het goed om hier van tevoren eens goed over na te denken zodat je een correct antwoord kunt geven.

Wat zul je het meest missen van je vorige baan?

Door je deze vraag te stellen tijdens een sollicitatiegesprek zal een werkgever je min of meer dwingen om na te denken over de positieve aspecten van je vorige job. Bovendien kan je antwoord op de vraag een werkgever helpen om erachter te komen voor wat voor soort taken en verantwoordelijkheden je het meest geschikt bent.

Gelukkig hoeft dit geen moeilijke vraag te zijn om te beantwoorden tijdens een dergelijke belangrijk gesprek. Om te beginnen, zul je altijd eerlijk moeten zijn. Als je aangenomen wordt voor de vacante baan, dan zal de werkgever waarschijnlijk rekening gaan houden met het gegeven antwoord bij de toewijzing van, en het stellen van prioriteiten met betrekking tot, het toekennen van taken en opdrachten aan jou. Het is dan ook van groot belang om oprecht en open te zijn als je deze vraag gaat beantwoorden. Natuurlijk wil je je enthousiasme uiten tegenover je gesprekspartner en dien je er voor te zorgen dat je je alleen richt op de positieve onderdelen van je voormalige functie.

Kijken naar de baan waar je voor solliciteert

Naast een eerlijk antwoord geven en een positieve houding aan nemen, moet je tijdens de beantwoording eveneens vooruit kunnen kijken naar de functie waar je voor solliciteert. Je zult een manier moeten vinden om een verbinding te maken tussen de dingen die je graag doet in je huidige, of vorige, functie met een aantal van de belangrijkste onderdelen van de baan die je wellicht aangeboden zult krijgen.

Je kunt je antwoord op deze vraag het beste beginnen met het in kleinere samenhangende delen breken van je vorige baan. Elk afzonderlijk deel je vervolgens beoordelen, bijvoorbeeld door een schaal van 1 tot 10 te gebruiken en zo een gerangschikte lijst te maken van je voorkeuren ten aanzien van deze functie. De volgende stap zal eruit bestaan dat je de functie-eisen van de baan waar je voor solliciteert nog eens goed doorneemt en een lijst opstelt van de meest belangrijke aspecten van deze functie.

Op het ogenblik dat je twijfelt, dan kun je gesprekken gaan voeren met mensen die binnen deze sector werkzaam zijn, maar eveneens een kijkje gaan nemen op de website van de werkgever en grote banenwebsites om een ​​meer gedetailleerde beschrijving baan te krijgen. Het is namelijk essentieel dat je weet waar de werkgevers over het algemeen naar op zoek zijn als ze een sollicitatieprocedure op hebben gestart. De onderdelen van je voormalige functie die overeenkomen met de verwachtingen van je potentiële werkgever kun je dan gemakkelijk gaan benadrukken en daarop je persoonlijke kwalificaties afstemmen die je wilt gaan bespreken.

Bij voorkeur kies je van deze overlappingpunten er 2 tot 4 uit: uiteraard de punten die je het meest positief neer zullen zetten als ideale kandidaat voor deze baan. Natuurlijk moet je er hierbij wel voor zorgen dat je geen onwaarheden gaat vertellen en niet gaat overdrijven. Een werkgever heeft dat soort gedrag namelijk al snel door en dat zal zeker tegen je gaan werken.

Hoe kun je een correct antwoord geven op deze vraag?

Bij de beantwoording van deze vraag moet je je gaan richten op een aantal kwalificaties dat op je eerder opgestelde lijst voorkomen. Deze punten ga je vervolgens erg beknopt uitleggen en in verband brengen met zowel je vorige baan, maar al snel leg je ook de link naar de functie waar op je op dat moment voor solliciteert. Aan de hand van de persoonlijke kwaliteiten die je noemt, ga je tevens duidelijk maken waarom deze juist jou tot een ideale kandidaat maken voor de vacante functie.

Je zou bijvoorbeeld iets kunnen zeggen als: “Ik vond het erg leuk om persberichten te schrijven, persconferenties te coördineren en de evaluatie uit te voeren van het planningsproces van dit soort bijeenkomsten om zo de kwaliteit en de efficiëntie te steeds weer te kunnen verbeteren. Verder houd ik ervan om binnen deze relaties met de media op te bouwen en te onderhouden.”

Je antwoord zou zich ook kunnen richten op een aspect van beide banen die gerelateerd is aan de bedrijfscultuur. In dat geval zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Ik hield van de samenwerking binnen mijn vorige baan. Onze werkgever benadrukte immers altijd de extra waarde van het werken in teamverband en het uitvoeren van groepsprojecten. Hierdoor heb ik dan ook mijn communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden nog verder kunnen ontwikkelen. Ik weet dat uw bedrijf ook vriendschappelijkheid onder collega’s aanmoedigt en dat is erg handig omdat de functie het werken aan groepsprojecten met zich mee zal brengen. Ik zou graag in de gelegenheid worden gesteld om een ​​deel van een dergelijk samenwerkende omgeving deel uit te maken.”

Bereid je voor op vervolgvragen

Als je voor een sollicitatiegesprek uit wordt genodigd, dan moet je erop bedacht zijn dat er vervolgvragen gesteld gaan worden nadat je een vraag over een bepaald gemis in je vorige functie hebt besproken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een vraag als: “Je zei dat je het erg leuk vond om processen te analyseren en deze eventueel aan te passen, kun je mij een voorbeeld geven van de manier waarop je dat deed?” In dit geval moet je antwoord een korte beschrijving zijn van de situatie en acties die je hebt ondernomen, maar zeker ook de positieve resultaten die hieruit voortvloeiden mag je niet over het hoofd zien.  

Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “We houden een jaarlijkse fondsenwervingsactie voor grote donoren Twee jaar geleden heb ik na een dergelijke actie de deelnemers ondervraagd en merkte ik dat mensen die de mogelijkheid kregen om met de belangrijkste onderzoekers te praten, een meer gunstige beoordeling van het evenement gaven en grotere bijdragen wilden leveren aan onze actie. Het eerstvolgende jaar heb ik voor de actie contact opgenomen met donoren om hun grootste belangen in ons onderzoek mee te kunnen nemen en relevante onderzoeken uitgevoerd om met hen te kunnen netwerken. Dit alles als onderdeel, en het belang, van de fondsenwervingsactie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20