Vraag tijdens een sollicitatiegesprek: op welke manier kun je de bottom line beïnvloeden?

Op het moment dat een werkgever van plan is om nieuwe werknemers aan te nemen, dan is hij, of zij, doorgaans op zoek naar sollicitanten waarvan wordt gedacht dat deze een verschil kunnen maken. Om te kunnen beoordelen of je wel potentie hebt om enige waarde toe te voegen aan het bedrijf kan een werkgever dan ook een vraag stellen, zoals, “Op welke manier wist je de bottom line te beïnvloeden in je laatste functie?”

Hoe beantwoord je vragen over verschillen tussen meerdere bedrijven?

De “bottom line” verwijst al van oudsher naar de stijging van de omzet en/of naar een verlaging van de kosten of de uitgaven, van een onderneming. Toch zul je veel algemener moeten gaan denken over de bottom line dan alleen je eigen vakgebied. De bottom line heeft immers een aantal verschillende betekenissen binnen uiteenlopende sectoren.

Voorbeelden van correcte antwoorden

Voor een werkgever kan de bottom line de relatieve productiviteit van nieuwe medewerkers, of zelfs de levensduur van hun dienstverband inhouden. Verder kan onder dezelfde noemer op zoek gegaan worden naar de kwaliteit van de sollicitanten, zoals die worden gedefinieerd door cijfers en testuitslagen met betrekking op hun instelling. In het geval van een kwaliteitscontrole specialist is de bottom line dan misschien weer een vermindering van de verspilling, gezien als onderdeel van het productieproces. Voor een klinisch directeur in een ziekenhuis is de bottom line wellicht een lager aantaal foutief gestelde diagnoses, schadeclaims of voorschriften van de verkeerde medicijnen zijn.

Neem een ​​kwantitatieve maatstaf voor succes

Bij de voorbereiding van het antwoord dat je op deze vraag gaat geven tijdens het sollicitatiegesprek, moet je op de eerste plaats vast gaan stellen wat de bottom line is in je voormalige functie(s). Je dient je immers bewust te zijn van de manier waarop het succes werd gemeten ten aanzien van het werk dat door je afdeling werd geleverd.

Het optimale antwoord zal dan ook altijd een kwantitatieve maatstaf voor succes in zich hebben, zoals “ik behaalde een hogere omzet van 12 procent ten opzichte van de noordoostelijke regio,” dit geschikt is geschikt als antwoord binnen je werkterrein. Je moet echter ook deze bewering kunnen onderbouwen door te beschrijven op welke wijze je in staat was om deze resultaten te genereren. Aan je antwoord dien je dan ook nog toe te voegen: “Ik heb dit resultaat bereikt door middel van het bieden van een klantenserviceprogramma dat terugkerende activiteiten uit heeft gebreid.” Indien dit mogelijk is kun je ook verwijzingen naar een cruciale vaardigheid in je antwoord opnemen waar je potentiële werkgever naar op zoek is binnen de vacante functie.

Indien de werkgever bijvoorbeeld op zoek is naar een sales manager met de expertise om een opleiding te kunnen verzorgen, dan zou je kunnen zeggen dat je “een trainingsprogramma geïntroduceerd hebt om verkopers extra aan te moedigen en klanten te helpen met ons product.” Om aan te tonen op welke manier je een specifieke verandering aan hebt geboden, kun je niet alleen een bottom line instellen vanaf het punt waar deze stonden voordat je hierbij werd betrokken, evenals een indicator van je behaalde resultaten. Maar in sommige gevallen zal een specifieke meting niet mogelijk zijn en zal je antwoord meer kwalitatief onderbouwd dienen te worden.

Wanneer de resultaten niet te kwantificeren zijn

Wanneer de verandering die je teweeg hebt bracht meer kwalitatief dan kwantificeerbaar is, dan zal je antwoord pas overtuigend zijn, als je een bewijs kunt leveren van de manier waarop je inspanningen geleid hebben tot een duidelijke verbetering. Een vorm van benadering is om de feedback van anderen te melden. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Een leidinggevende zei me dat het aantal klachten verminderd was en dat tevens de positieve feedback van klanten was toegenomen.”  Een goede manier om extra aandacht te geven aan deze anekdotes is om je leidinggevende te vragen om een aanbeveling voor je te schrijven en hierin je verhaal te bevestigen. Zoals al eerder is gezegd, zal het erg belangrijk voor je zijn om je strategieën voor het verbeteren van allerlei dingen duidelijk uit te leggen en om de vaardigheden te noemen die je hebt ingezet om de betreffende verandering tot stand te kunnen brengen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20