Vraag tijdens een sollicitatiegesprek: hoe ga je om met succes?

In de meeste functies zullen mensen vaak te maken krijgen met succesvolle momenten, maar eveneens met momenten die alles behalve succes oogsten of zelfs ronduit een mislukking genoemd kunnen worden. Als je gaat solliciteren en uit wordt genodigd voor een persoonlijk gesprek dat zul je waarschijnlijk wel vragen verwachten over je professionele tekortkomingen en op welke wijze je omgaat met een mislukking of faalmoment. Je doet er dan ook zeker goed aan om je altijd goed voor te breiden op de beantwoording van dit soort vragen zodat je weet wat je moet antwoorden als je tijdens een sollicitatie hierop op een correcte manier dient te reageren.

Vragen over het omgaan met succes

Veel mensen verwachten tijdens een sollicitatiegesprek wel dat ze zich uit moeten gaan wijden over hun mislukkingen en tekortkomingen, maar zijn daarentegen vaak verbaasd door vragen over de manier waarop zij reageren op een succes. Hierdoor zullen ze echter een belangrijke kans laten liggen om indruk te maken op hun potentiële werkgever.

De meeste werkgevers zijn echter tijdens een sollicitatieprocedure op zoek naar een constant hoge niveau ten aanzien van de productiviteit van hun personeel, maar eveneens naar een voortdurende groei en ontwikkeling. Om die reden zullen ze dan ook een vraag kunnen stellen als “Hoe ga je om met een groot succes?” om zo te kunnen bepalen wat je reactie zal zijn na een bepaalde prestatie en om te beoordelen of je je iets leert van de successen die je hebt geboekt. Werkgevers kunnen eveneens proberen om na te gaan of je wel een echte teamspeler bent en/of er een goede manager in je schuilt die in staat zal zijn om ook lovend kunnen zijn naar, of een schouderklopje te geven aan, collega’s die bij hebben gedragen aan hun prestaties.

Hoe antwoord je op vragen over succes?

De beste aanpak om deze vrij lastige vraag te beantwoorden, is om specifieke voorbeelden aan te halen van je successen die je hebt behaald en die zullen verwijzen naar de manier waarop je de factoren die bijdragen aan je succes weet te benadrukken. Vervolgens zul je ook uit moeten gaan leggen op welke wijze je deze kennis toe hebt gepast om je professionele ontwikkeling voort te zetten en om positieve resultaten te kunnen genereren.

Je kunt in dit geval bijvoorbeeld verwijzen naar een situatie waarin je samen met een team in staat was om een ​​product nog voor het verstrijken van een deadline te leveren, uiteraard onderbouwt met de stappen die de verschillende personen genomen hebben om ervoor te zorgen dat een hoge kwaliteit kon worden behaald, ondanks het feit dat het werkschema veel sneller af werd gewerkt. Je zou dan onder andere kunnen vertellen op welke wijze je elke actie uitvierde en hoe jij en je medewerkers in staat waren om de gekozen werkwijze uit te voeren.

Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Ik wil graag een consistent productiviteitsniveau handhaven en zowel mijn successen als mijn mislukkingen in ogenschouw nemen. Ik probeer echter altijd te leren van deze twee factoren en de verkregen kennis weer toe te passen in nieuwe, maar vergelijkbare, situaties. In de maand augustus van het vorige jaar haalde mijn verkoopteam bijvoorbeeld een grote klant binnen. We waren allemaal erg opgetogen over dit feit en ik nam mijn medewerkers zelfs mee uit voor een feestelijk diner. Ik bedacht tevens een reeks beloningen om uit te delen aan de functie die individuele medewerkers die in het proces een belangrijke rol hadden gespeeld. Tijdens een vergadering, die ik een week later had belegd, werd het proces afgerond en werden verschillende strategieën die bij hebben gedragen aan ons succes onder de loep genomen. We bespraken nieuwe doelen, en zes maanden later konden wel zelfs een andere grote klant verwelkomen met behulp van een aantal van dezelfde tactieken die we ook tijdens het eerst project hadden gebruikt.”

Houd het alleen bij relevante zaken

Op het ogenblik dat je tijdens een sollicitatiegesprek een voorbeeld wilt geven met de werkgever, dan dien je er zeker van zijn dat het om een succes gaat die voor het bedrijf relevant zal zijn. Je doet er dan ook goed aan om van tevoren de vacature nog een keer te bekijken en één van de functie-eisen eruit te pikken die je vervolgens in je antwoord gaat verwerken. Je kiest dus een manier om succes te boeken die past bij de functie-eisen van de baan waar je op dat moment voor solliciteert. Hoe meer je je succesverhaal op deze functie weet te richten, hoe groter het positief de indruk zal zijn die je op je gesprekspartner achter zult laten.

Wat kun je beter niet zeggen?

Als je een antwoord wilt geven op deze vraag tijdens een sollicitatiegesprek dan moet je je goed beseffen dat je niet alles zomaar kunt zeggen. Je dient dan ook je antwoord niet te persoonlijk te maken. In het bijzonder op momenten dat je aangenomen kunt worden voor een baan waarbij je deel uit gaat maken van een team, of wanneer je een leidinggevende functie gaat bekleden, dan is het een goed idee om ook lof te kunnen uiten tegenover de mensen die je behulpzaam zijn geweest bij het behalen van een succes. Door ook de loftrompet te laten schallen voor de mensen die hierbij hebben geholpen, zal een werkgever kunnen zien hoe je in staat bent om je aan te passen aan je functie en bovendien dat je samen kunt werken met anderen om een project tot een succesvol einde te brengen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20