Voorspelbare clash in de Kamer over kernenergie … en over de premier zijn aanwezigheid

De zaak begon met een zoveelste schermutseling rond de procedures, tussen N-VA-fractieleider Peter De Roover en Éliane Tilleux (PS), de Kamervoorzitter : de premier die niet naar de Kamer kwam. Alexander De Croo (Open Vld) schermde met de Europees-Afrikaanse top in Brussel, en een informele EU-top rond Oekraïne om het vragenuurtje te laten passeren, met daarin netelige kwesties zoals de arbeidsdeal en vooral de kernuitstap.

 • De Roover wees erop dat die top eigenlijk maar om 16.00 uur begon, en dat de premier dus perfect kon komen.
 • Het leverde een grappige reactie op van Ahmed Laaouej, de fractieleider van de PS, die De Roover toch vertelde dat in de vorige, Zweedse regeerperiode, zijn partij talloze keren zoiets had meegemaakt, en dat hij zich niet herinnerde “dat de N_VA toen ooit onze vragen heeft gesteund”.
 • En ook Servais Verherstraeten (CD&V) kon zich niet inhouden: de zaak was al onder de fractieleiders besproken, woensdag. “Uw fractie heeft daar geen woord over gezegd. Ik vind dat contradictorisch met de show die u nu in de plenaire vergadering tracht op te voeren.”
 • Waarop Sander Loones (N-VA) dan repliceerde: “Wij hebben die agenda van de premier gecheckt, en die staat op gespannen voet met de werkelijkheid. Zijn de collega’s daar dan niet in geïnteresseerd?”

Genoteerd: Van der Straeten moet incasseren.

 • De afwezigheid van de premier bracht alle druk bij Groen, en Tinne Van der Straeten, de groene minister van Energie die week aan week het dossier moet torsen. Niet toevallig was Meyrem Almaci (Groen) ook naar de Kamer afgezakt voor de nodige steun, voor de camera’s van Villa Politica.
 • Daar wuifde Almaci het parfum van crisis weg, alsook het dreigement achter de schermen dat dit een val van de regering, vanuit Groen of Ecolo, zou kunnen veroorzaken: “Absoluut niet aan de orde”, stelde ze. Bij Ecolo werd het ook afgedaan als “onzin”. Al kon niemand ontkennen dat de olifant in de kamer blijft: het terugdraaien van de wet op de kernuitstap blijft sluimeren bij de coalitiepartners, in de opbouw naar het beslissingsmoment van 18 maart.
 • Op BelRTL stelde Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet daar vanmorgen overigens nog over: “Neen, ik heb de eerste minister niet gebeld, met een dreiging om uit de regering te stappen. Ik werk niet met dreigingen, u mag in mijn telefoon kijken.” Maar op de vraag of hij dan uit de regering stapte was hij ook duidelijk: “Wij moeten niets doen, de wet is de wet, en die blijft hetzelfde over de uitstap.”
 • Even opvallend: het stilzwijgen van Open Vld, in de wandelgangen voor de camera’s, en in het halfrond. Na de uitspraak van voorzitter Egbert Lachaert (Open Vld) dat dit een “game changer” was, en met het ‘liberale vuur’ en de zoektocht naar profilering op de achtergrond, was het aangewezen voor de partij van de premier om haar ultieme leider niet nog meer in de problemen te brengen: De Croo was er dan wel niet fysiek, zijn schaduw hing over de fractie van de Vlaamse liberalen.
 • Bij CD&V en Vooruit was de recente koerswijziging wel merkbaar. Leen Dierick (CD&V) wees erop dat die kernuitstap “geen golden ticket” is en dat “de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang mag komen”, net als “de impact op de prijzen”. “Zonder oogkleppen en taboes moet alles onderzocht worden.”
 • Kris Verduyckt (Vooruit) herhaalde nog eens zijn voorzitter Conner Rousseau, die de socialisten netjes tussen groenen en liberalen heeft geparkeerd: “Als men ons ervan kan overtuigen dat het openhouden van de twee kerncentrales helpt voor de betaalbaarheid van de facturen, dan zal men in ons een bondgenoot vinden.”
 • Maar belangrijker was misschien de herhaalde oproep van Vooruit: “Wij moeten kijken naar de overwinsten van Engie. Hoe zullen we ervoor zorgen dat we daarvan een deel kunnen teruggeven aan de gezinnen?”
 • De oppositie beukte ondertussen gretig in op Van der Straeten:
  • “Conner Rousseau vroeg om bewijzen op tafel. Wel, hij hoeft maar uit te kiezen, want elke studie van het afgelopen jaar wijst erop dat de kernuitstap de facturen verhoogt. Dat is de waarheid”, zo stelde Bert Wollants (N-VA).
  • “Dit alles doet me terugdenken aan het Agalev-tijdperk. Na een meerderheid van de Vlamingen verliest u nu ook de gratie bij heel wat wetenschappers en werkgeversorganisaties. Zij vinden dat een volledige kernuitstap ondoordacht en onverantwoord is. Alleen u vindt dat niet. Hoogmoed komt voor de val”, zo sneerde Reccino Van Lommel (Vlaams Belang).
 • Daarop herhaalde Van der Straeten haar mantra, wat ze al weken doet en waarbij ze zich presenteert als technocrate, als pragmaticus, als iemand die een rechtstreekse lijn heeft met de werkgevers én de industrie:
  • “Zekerheid en geen avonturen, dat waren de woorden die ik gisteren hoorde uit de mond van een van de werkgevers en dat is ook exact mijn antwoord vandaag.”
  • “Zekerheid en geen avonturen. Dat betekent grondig en systematisch werken.”
  • “Dat betekent ook dat we elk element van de context in overweging nemen en dat we niet cherrypicken of praten in slogans.”
  • Professionalisme is wat de burgers en de bedrijven van ons verwachten. Het is professionalisme, dat zij van mij en de regering zullen krijgen.”
 • De vraag is of die strakke communicatielijn van Van der Straeten houdbaar blijft, terwijl steeds duidelijker wordt dat binnen Vivaldi de steun voor de sluiting van de kerncentrales is afgebrokkeld tot enkel de groenen zelf. De fysieke afwezigheid van de premier maakte alvast dat ook in het halfrond de groene minister, zonder de behoeder van het regeerakkoord, eenzaam stond.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20