Voormalig CVP-minister Luc Dhoore is overleden

In Genk is voormalig minister Luc Dhoore overleden. Dat heeft Joachim Coens, voorzitter van de CD&V, gemeld. Dhoore was in de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig voor de CVP, de voorloper van de CD&V, minister van Sociale Voorzorg, Volksgezondheid en Leefmilieu, Streekeconomie, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting.

Dhoore was daarbij minister onder de premiers Gaston Eyskens, Edmond Leburton, Leo Tindemans, Paul Vanden Boeynants, Wilfried Martens en Mark Eyskens. Luc Dhoore was al geruime tijd ziek. Hij werd 92 jaar.

Steenkoolmijn

Luc Dhoore werd geboren in de Oost-Vlaamse gemeente Waarschoot. In de jaren vijftig kwam hij als jonge jurist op het kabinet van onderwijsminister Pierre Harmel, die hem ook in contact bracht met Fred Bertrand, een CVP-minister uit Limburg. Door die connecties werd Dhoore gevraagd om de personeelsdienst van de steenkoolmijn van Winterslag te leiden.

In het begin van de jaren zeventig werd Dhoore door Gaston Eyskens echter gevraagd om staatssecretaris voor Streekeconomie te worden. Hij zou ook onder de opvolgers van Eyskens minister blijven. Na zijn carrière in de regering zetelde hij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daar was hij ook een tijdlang voorzitter van de CVP-fractie. 

Dhoore werkte onder meer actief mee aan de wet op de sociale zekerheid, de financiering van politieke partijen en de beperking van de verkiezingsuitgaven en de wet ter bestrijding van racisme. Hij was ook lid van de Vlaamse Raad, de voorloper van het Vlaams parlement.

Afrika

Nadat Dhoore zijn politieke carrière had afgesloten, zette hij zich nog vele jaren in als vrijwilliger voor ontwikkelingswerk in Afrika. Luc Dhoore was tevens voorzitter van het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking en het Vlaams Centrum voor Integratie van Migranten. 

Dhoore was ook op lokaal niveau politiek actief. Hij was in Genk meer dan vijftien jaar lang gemeenteraadslid. In 2009 werd hij als allereerste tot ereburger van de stad benoemd. Dhoore zetelde tevens in de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20