Voorbereiden op de zelfrijdende auto

Geschreven met input van Twenty Four Webvertising.

Hoewel vooral het automerk Tesla ermee aan het testen is en het nog niet heel snel gaat, lijkt het er in de nabije toekomst toch van te komen: de zelfrijdende auto. Het is dan mogelijk om gewoon in de auto plaats te nemen, zonder het stuur in handen te nemen. Maar daarvoor moeten wel diverse regels ingevoerd worden.

Klassieke regelgeving

In de Nederlandse en Belgische wetgeving is het momenteel nog zo dat het voor bestuurders verplicht is om achter het stuur plaats te nemen. Vooral als het om de aansprakelijkheid gaat bij een ongeval, dan kan er altijd een bestuurder aansprakelijk gesteld worden. Deze regelgeving is bij zelfrijdende auto’s volledig achterhaald, want er is geen bestuurder meer. Dit is een probleem voor zowel de overheden als de verzekeringsmaatschappijen. Hoewel overheden nog tijd hebben om hun wetgeving aan te passen, denken verzekeraars al na over het veranderen van hun verzekeringen, om zo voorbereid te zijn op de zelfrijdende auto.

Verkeersverzekering

Voor verzekeraars is de schuldvraag bij een ongeval uitermate belangrijk. Als de bestuurder nu een inzittende wordt, wie is er dan verantwoordelijk? Kan bijvoorbeeld de autoleverancier of de softwareleverancier aansprakelijk gesteld worden? De goedkoopste autoverzekering is momenteel de WA-autoverzekering, die schade dekt bij de tegenpartij, maar dan wel als de bestuurder ook schuldig is. In Nederland denkt het Verbond van Verzekeraars daarom na om de traditionele autoverzekering om te zetten in een verkeersverzekering, oftewel een directe verzekering. Bij deze verzekering wordt de schuldvraag overgeslagen. Iedere bestuurder verzekert zichzelf en ongeacht wie de schuldige is, zullen de verzekeraars enkel de schade uitkeren van hun eigen verzekerden. De klassieke verzekeringen, zoals de WA-autoverzekering, beperkt casco en allrisk komen dan te vervallen. Uiteraard zitten er aan de verkeersverzekering ook nadelen, maar het is wel een verzekeringsvorm waarbij de zelfrijdende auto kan worden verzekerd.

Overheidsregelgeving

Omdat zelfrijdende auto’s in België en Nederland nog niet te koop zijn en dit voorlopig ook nog niet gaat gebeuren, heeft de wetgever nog alle tijd om nieuwe op de zelfrijdende auto gebaseerde regelgeving te bedenken. Waar inmiddels wel regelgeving voor is, is het testen van zelfrijdende voertuigen. In 2019 is in Nederland de ´Experimenteerwet´ ingegaan. Deze wet maakt het op beperkte schaal mogelijk voor fabrikanten om hun zelfrijdende voertuigen op de Nederlandse wegen te testen. Daarvoor moet de fabrikant wel eerst een aanvraag indienen bij de politie, de RDW, de wegbeheerder en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Als zij akkoord hebben gegeven, moet de minister nog een handtekening zetten. Voorwaarden zijn dat er eventueel op afstand een bestuurder aanwezig is die kan ingrijpen. Tevens moeten de tests in een afgebakende tijd en op bepaalde daarvoor aangewezen weggedeeltes plaatsvinden. Ongeveer deze regelgeving geldt ook in België. Dat heeft uiteindelijk tot gevolg gehad dat er enkele interessante projecten van start zijn gegaan, met vooral openbaar vervoer. Deze experimentele wetgeving zal uiteindelijk de voorloper blijken van nieuwe, definitief ingevoerde verkeerswetgeving.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20