Voor Roemenië blijft de eurozone nog altijd een ver doel

Roemenië voldoet aan geen enkele voorwaarde die wordt gesteld om de euro te kunnen invoeren. Dat staat in het nieuwe convergentieverslag van de Europese Unie over de eurozone. Het land zelf denkt mogelijk over zeven jaar lid van de eurozone te kunnen worden.

Elke twee jaar evalueert de Europese Commissie de voortgang van de lidstaten van de Europese Unie die de Europese eenheidsmunt nog niet hebben ingevoerd.

Alle lidstaten van de Europese Unie, op uitzondering van Denemarken, hebben zich ertoe verbonden om tot de eurozone toe te treden. Daarbij moeten de kandidaat-lidstaten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Onvoldoende

“Er moet echter worden vastgesteld dat Roemenië niet aan de vereisten voldoet om de euro te kunnen invoeren”, wordt in het convergentieverslag duidelijk gemaakt. Daarbij wordt opgemerkt dat een aantal elementen uit de Roemeense wetgeving niet verenigbaar zijn met de regels van de eurozone.

Er wordt in het rapport tevens duidelijk gemaakt dat Roemenië bij alle gestelde criteria een onvoldoende scoort. Aangevoerd wordt dat het land onder meer problemen heeft met de inflatie, de stabiliteit van de overheidsfinanciën, wisselkoersen en rente.

“Om in aanmerking te komen voor een toegang tot de euro, zal Roemenië een beleid moeten voeren dat op economische stabiliteit is gericht”, voert de Europese Centrale Bank (ECB) aan. “Daarnaast blijken er ook verregaande structurele hervormingen noodzakelijk.”

Twintig landen

Roemenië heeft al verschillende zelfopgelegde deadlines voor de invoering van de euro gemist of uitgesteld, hoewel het in het verleden aan de meeste criteria voldeed. Het land heeft op dit ogenblik geen officiële deadline aangegeven voor zijn mogelijke toetreding tot de eurozone.

Adrian Câciu, de Roemeense minister van Financiën, liet zich echter onlangs ontvallen dat 2029 daarvoor een mogelijk haalbare datum zou kunnen zijn. De leu is momenteel de nationale munt van het land. In het midden van het voorbije decennium stond Roemenië dichter bij een lidmaatschap van de eurozone dan vandaag, maar nam toen de beslissing die stap niet te zetten.

Het convergentierapport meldde wel dat Kroatië momenteel de enige kandidaat voor het eurozonelidmaatschap is die aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Dat land zou mogelijk begin volgend jaar tot de eurozone kunnen toetreden. Daarmee zou de eurozone voortaan twintig landen omvatten.

Andere lidstaten van de Europese Unie die nog geen onderdeel van de eurozone vormen, zijn Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Polen en Zweden.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20