Volgende tien jaar verdwijnen in België 750 apothekers

De voorbije vijf jaar hebben in België 169 apothekers hun deuren gesloten. Die trend zal zich echter ook in de toekomst nog verder doorzetten, want eigenlijk telt het land nog altijd teveel apothekers.Dat hebben een aantal specialisten tegenover de krant La Libre Belgique gezegd.De inkrimping van het aantal apotheken is volgens de krant gedeeltelijk te wijten aan maatregelen van de overheid, die sinds een twintigtal jaar onder meer door een moratorium en een meerjarenplanning een overaanbod probeert tegen te gaan.Maar ook wordt gewezen naar de opkomst van grote ketens – zoals Medi-Market, Multipharma of LloydsPharma – die vooral kleinere onafhankelijke apothekers uit de markt duwen.België telt per honderdduizend inwoners vierenveertig apotheken. Alleen in Spanje wordt nog een hogere score opgetekend. Daarentegen worden in Frankrijk slechts dertig apothekers per honderdduizend bewoners geteld.In Duitsland daalt die aanwezigheid nog verder tot vijfentwintig locaties en in Nederland is er zelfs sprake van amper twaalf apothekers per honderdduizend inwoners.

Schaalgrootte

Experts waarschuwen dat in België nog een verdere afbouw noodzakelijk zal zijn. Daarbij wordt erop gewezen dat een apotheek een jaaromzet van minstens 1 miljoen euro moet realiseren om te kunnen overleven. Een aantal locaties heeft echter minder dan 500.000 euro inkomsten.“Een fusie zal voor vele apothekers de enige mogelijkheid blijken om te kunnen overleven,” benadrukt Yannick Biot, professor fiscaliteit aan de Ecole de Pharmacie van de Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL).“Alleen daardoor kan de nodige schaalgrootte worden gegarandeerd om personeel te kunnen inschakelen en bij leveranciers betere voorwaarden te bedingen. Een grotere organisatie zal bovendien ook mogelijk maken zich meer op services en advies, zoals in de toekomst steeds meer zal worden gevraagd, toe te spitsen.”Verwacht wordt dat de volgende tien jaar nog 750 apotheken de deuren zullen sluiten. Begin vorig jaar telde België nog 4.929 apothekers.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20