VN-organisatie wil meer controle op export van oude auto’s naar ontwikkelingslanden: ‘Vervuilend en ronduit gevaarlijk’

De export van oude, vervuilende en soms ook gevaarlijke wagens vanuit Westerse landen vormt een bedreiging voor de landen van bestemming, waarvan het overgrote deel ontwikkelingslanden zijn. Dat staat in een rapport van het VN-Milieuprogramma (UNEP), dat pleit voor meer controles.

Uit het rapport blijkt dat tussen 2015 en 2018 14 miljoen oude wagens zijn uitgevoerd. In ongeveer de helft van de gevallen gingen die voertuigen naar Afrika. Vanuit West-Europa werd ook naar Oost-Europa uitgevoerd, vanuit Japan vooral naar het Midden-Oosten en vanuit de Verenigde Staten naar Mexico.

Nederland is één van de belangrijkste exportlanden en uit een studie van de Nederlandse milieu-inspectie eind 2019 bleek dat de gemiddelde leeftijd van de wagens op 18 jaar ligt. De overgrote meerderheid (93 pct) voldeed maximaal aan de norm Euro 3. Een deel van de wagens was niet meer rijwaardig, sommigen hadden zelfs geen katalysator meer.

‘Vervuilend en gevaarlijk’

‘De meeste van die wagens zijn zeer oud, verbruiken erg veel brandstof, zijn erg vervuilend en ronduit gevaarlijk’, aldus Rob de Jong, hoofd van de duurzame mobiliteitstak van UNEP. Verwacht wordt dat tegen 2050 het aantal personenwagens wereldwijd kan verdubbelen, tot 2 miljard stuks. En dus wordt het volgens het VN-Milieuprogramma dringend om deze uitvoer te reglementeren. Zeker ook omdat China, waar de auto-export tot 2019 verboden was, snel een belangrijke speler op deze markt dreigt te worden. Twee derde van de 146 landen die door de UNEP onder de loep werden genomen, scoren ‘zwak’ tot zelfs ‘erg zwak’ op de regelgeving van geïmporteerde wagens.

De Democratische Republiek Congo bijvoorbeeld stelt dat een ingevoerde auto maximaal 20 jaar oud mag zijn, maar legt geen enkele beperking op voor wat de uitstoot van schadelijke gassen betreft. Georgië belast ingevoerde wagens op basis van hun cilinderinhoud, en heeft zowat de oudste vloot van personenwagens ter wereld.

Strengere regelgeving, minder luchtvervuiling

Daarentegen heeft een 40-tal landen striktere regels ingevoerd voor wat de import van auto’s betreft. Sri Lanka bijvoorbeeld hanteert een maximumleeftijd van 3 jaar en steunt ook de invoer van elektrische voertuigen. En in een land als Ghana is de luchtkwaliteit fors verbeterd door strengere regelgeving. ‘De wereldwijde autovloot ‘schoner’ maken is een prioriteit om onze klimaatdoelstellingen te halen en de luchtkwaliteit te verbeteren’, stelt UNEP. Maar ook op het vlak van verkeersveiligheid, vormen die oude wagens een bedreiging. Landen als Malawi, Nigeria, Zimbabwe en Burundi tellen erg veel verkeersdoden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20