‘VK gaat omstreden brexitwet aanpassen’

De kansen op een uiteindelijke overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de brexit lijken opnieuw te stijgen. Het Britse Hogerhuis zou immers bereid zijn de meest controversiële standpunten van Brits premier Boris Johnson in de brexit-onderhandelingen af te zwakken.

Deze demarche van het Hogerhuis zou volgens waarnemers een uitweg uit de patstelling kunnen bieden en de gesprekken tussen de twee partijen opnieuw op gang kunnen brengen.

Noord-Ierland

De onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, na de brexit, zijn vastgelopen. De handel met Noord-Ierland vormt daarbij een van de cruciale problemen.

Noord-Ierland is onderdeel van het Verenigd Koninkrijk en door de brexit zou hierdoor opnieuw een grens met de rest van Ierland worden gecreëerd. Daardoor zou volgens velen in Noord-Ierland echter opnieuw een burgeroorlog kunnen uitbreken. Tijdens de onderhandelingen was voor het probleem echter een compromis – met de Ierse zee als een soort grens – gevonden.

Boris Johnson eist echter het recht op om die overeenkomst unilateraal te herzien. De Europese Unie houdt hierover echter voet bij stuk. Er wordt op gewezen dat het Verenigd Koninkrijk met een dergelijke unilaterale ingreep een inbreuk op de internationale wetgeving zou plegen. Daarbij werd ook gewag gemaakt van een fundamentele vertrouwensbreuk, die ook toekomstige gesprekken tussen beide partijen zou kunnen hypothekeren.

Tactiek

Het Britse Hogerhuis zou nu echter bereid zijn om de gecontesteerde clausules over Noord-Ierland uit de zogenaamde British Internal Market Bill van Johnson te schrappen. Daarmee zouden de plannen van de Britse premier ook niet langer de internationale wetgeving overtreden.

Waarnemers zeggen te verwachten dat Johnson ertoe zal kunnen worden aangezet de meest gevoelige paragrafen te schrappen of af te zwakken, indien hij daarmee een algemene handelsovereenkomst met de Europese Unie kan binnenhalen. Volgens sommigen was het hele opzet van Johnson van in het begin trouwens niet meer dan een tactiek om bij verdere onderhandelingen een gunstiger positie te kunnen afdwingen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20