Verkoop van privéjets ziet periode van hoogconjunctuur wegzakken

De verkoop van privéjets beleeft niet meer de hoogconjunctuur die tijdens de piek van coronapandemie kon worden opgetekend. Dat hebben verscheidene luchtvaartexperts opgemerkt. De terugval is volgens hen wellicht aan een samenspel van factoren te wijten. Tegelijkertijd creëert het fenomeen op de markt ook een aantal nieuwe opportuniteiten.

Waarom is dit belangrijk?

Experts wijzen op verschillende elementen die de vertraging op de markt voor privéjets duidelijk maken. Enerzijds blijken tweedehandstoestellen minder vlug een nieuwe eigenaar te vinden. Er wordt daarnaast ook minder vaak met privéjets gevlogen dan voordien. De vraag naar nieuwe vliegtuigen begint eveneens te dalen. Dat alles wijst op mogelijke barsten in een markt die tot nu toe een sterke hoogconjunctuur beleefde.

Financiële druk: Sommige eigenaars van privévliegtuigen blijken volgens de experts problemen te ervaren met de afbetaling van hun leningen.

 • “Een aantal eigenaars van de toestellen zijn door de recente economische ontwikkelingen onder grotere financiële druk geraakt”, stippen de experts aan.
  • “Dat geldt onder meer voor klanten uit Oost-Europa en Latijns-Amerika, waar de economische groei wellicht zal vertragen.”
  • “Tot nu toe blijven wanbetalers zeldzaam, maar toch wijzen al deze signalen op mogelijke problemen voor de sector.”
 • “Tijdens de coronapandemie zorgden de stijgende rijkdom, de toegang tot goedkope kredieten en de neiging van vermogende reizigers om grote massa’s te vermijden, voor een grote vraag naar privévliegtuigen”, merken de experts op.
  • “Dat leidde bij de vliegtuigfabrikanten vaak tot overvolle orderboeken, waardoor veel klanten met lange wachttijden rekening dienden te houden. Maar die situatie is inmiddels gewijzigd.”
  • “De stijgende rentes hebben ook de financieringskosten van de klanten doen oplopen, terwijl de toenemende aanwijzingen voor een dreigende recessie een aantal geïnteresseerden hebben doen beslissen een eventuele aankoop uit te stellen.”

Groeiende interesse in tweedehandsmarkt: De financiële problemen van een aantal klanten bieden mogelijk echter een aantal opportuniteiten voor andere gegadigden.

 • De experts wijzen erop dat de sector weliswaar nog altijd op een sterke vraag kan terugvallen, maar toch blijken sommige geïnteresseerden op zoek te gaan naar vliegtuigen die eerder werden besteld, maar waar de koper moeilijkheden blijkt te hebben de transactie te financieren.
  • “Dit biedt de gegadigden de kans om de lange wachttijden voor de aankoop van een nieuw vliegtuig te omzeilen en een toestel vaak tegen een gunstiger prijs te verwerven”, werpen te analisten op.
 • Tegelijkertijd moet echter worden vastgesteld dat de verkoop van tweedehandsvliegtuigen minder snel verloopt dan enkele tijd geleden.
  • “Ruim een jaar geleden zou een dergelijk toestel op enkele uren of dagen zijn verkocht”, voert Brian Proctor, topman van van vliegtuigmakelaar Mente Group, op. “Nu moet al snel met minstens enkele weken rekening worden gehouden.”
  • Analist Brian Foley voegt eraan toe dat het aanbod op de tweedehandsmarkt tijdens de tweede helft van vorig jaar met meer dan 40 procent is gestegen.
  • Verwacht wordt bovendien dat dit jaar minder vluchten met privéjets zullen worden uitgevoerd dan tijdens de piekperiode van de coronacrisis. Wel zou er nog steeds van een grotere activiteit sprake zijn dan vier jaar geleden, voor de uitbraak van de pandemie.

Klimaatcriminelen: Tenslotte wijzen de experts ook naar de klimaatproblematiek, waardoor er steeds meer verzet rijst tegen activiteiten die emissies van broeikasgassen veroorzaken.

 • “Een aantal landen, waaronder België, koesteren plannen om zakenvliegtuigen fiscaal zwaarder te belasten”, werpen ze op.
 • “Bovendien worden eigenaars van zakenvliegtuigen, vaak beroemdheden, door een gedeelte van het publiek als kilmaatcriminelen aan het kruis genageld.”
 • “Al die negatieve signalen zouden potentiële klanten uiteindelijk doen besluiten van een aankoop van een privévliegtuig af te zien.”

Onrust blijft voorlopig achterwege: De fabrikanten van de privévliegtuigen merken naar eigen zeggen voorlopig weinig problemen.

 • Ze wijzen immers naar overvolle orderboeken met een waarde van vele miljarden dollars, terwijl bij klanten een aanhoudende vraag kan worden opgemerkt. Dat zal hen naar eigen zeggen toelaten een mogelijke recessie op te vangen.
 • “Wanneer klanten uit financiële overwegingen op de eerdere aankoop van een vliegtuig terugkomen, blijkt het nog altijd mogelijk om binnen een redelijke tijd een andere kandidaat voor het toestel te vinden”, luidt het bovendien bij vele constructeurs.
 • Analist Richard Aboulafia waarschuwt dat de sector wel moet vermijden om met een crash, zoals tijdens de financiële crisis vijftien jaar geleden, te worden geconfronteerd.
  • “In een dergelijke situatie, die echter weinig waarschijnlijk is, vormen de overvolle orderboeken een vals gevoel van veiligheid”, voert hij aan.

(lb)

Meer