Verenigde Staten investeren 250 miljoen dollar in sanering historische brownfields

In de Verenigde Staten heeft het Environmental Protection Agency (EPA) een budget 254 miljoen dollar toegewezen om lokale gemeenschappen te helpen verontreinigde sites op te ruimen en daarmee ook een economische revitalisering te stimuleren. Het project maakt deel uit van een breder plan van de Amerikaanse regering om vervuilde, achtergestelde gebieden op te heffen.

De budgetten worden verdeeld over 265 gemeenschappen, gespreid over het hele grondgebied van de Verenigde Staten.

Ecologische rechtvaardigheid

De subsidies werden gehaald uit fondsen die door de Bipartisan Infrastructure Law zijn gecreëerd. Die wet kende een bedrag van 1,5 miljard dollar toe aan projecten die de ecologische rechtvaardigheid moeten stimuleren. Die investeringen moesten de reconversie van chronisch vervuilde en achtergestelde gemeenschappen ondersteunen.

De financiering kadert in het teken van programma Justice40 van de regering van de Amerikaanse president Joe Biden. Dat initiatief heeft tot doel om 40 procent van investeringsprojecten van de overheid naar achtergestelde gemeenschappen te kanaliseren. Bij de geselecteerde projecten in het nieuwe programma, bevindt 86 procent zich in historisch achtergestelde gebieden.

“Het Brownfields Program blaast gemeenschappen nieuw leven in door verontreinigde en zelfs potentieel gevaarlijke locaties om te vormen tot productieve economische sites”, benadrukte Michael Regan, topman van de Environmental Protection Agency, in een commentaar op de lancering van het project.

Steenkoolmijn

Het programma heeft betrekking op een brede waaier van activiteiten. Op een aantal locaties zal worden ingezet op het opruimen van asbest. Elders is er sprake van een sanering van verlaten sites die met chemicaliën zijn vervuild. De projecten situeren zich zowel in stedelijke als landelijke gebieden.

In de staat Pennsylvania wordt onder meer een oude steenkoolmijn in Greene County omgevormd tot een zonnecentrale met een capaciteit van 10 megawatt. Andere projecten behelzen de sanering van de oude bandenfabriek Nearpara Rubber in Hamilton (New Jersey) of de gewezen batterijfabriek Reliance in Council Bluffs (Iowa).

Het nieuwe initiatief moet het bestaande Brownfields Program, dat al jaren bestaat, versterken. Daarbij werden al 9.500 sites over het hele grondgebied van de Verenigde Staten gesaneerd. “Er is hier echt sprake van een historische kans om vele kwetsbare gemeenschappen in dit land een nieuwe toekomst te bieden en hun potentieel optimaal te laten benutten.”

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20