Verenigde Naties: “Financieel directeur moet engagement duurzame investeringen garanderen”

De Verenigde Naties hebben een nieuw initiatief gelanceerd waarbij de financiële directeurs van grote ondernemingen worden aangezet om met hun bedrijven initiatieven voor duurzame ontwikkeling te activeren of ondersteunen. Met deze Chief Financial Officers’ Coalition for the Sustainable Development Goals willen de Verenigde Naties meer duurzame investeringen van de privésector stimuleren.

Uit cijfers van het World Economic Forum (WEF) vorig jaar bleek dat slechts 0,2 procent van de bedrijven in de wereld een sterk duurzaam beleid voeren. “Ondanks de massale beloftes van bedrijfsleiders om deze doelstellingen te implementeren, lijkt er dan ook nog heel wat werk voor de boeg om die ambities in acties om te zetten”, luidt het.

“Het nieuwe initiatief heeft de intentie om een kader te creëren dat kan garanderen dat de investeringen van het bedrijfsleven aan de vereisten van duurzame ontwikkeling beantwoorden.”

Onvoldoende

De Verenigde Naties lanceerden tien jaar geleden hun programma voor duurzame ontwikkeling, maar hebben naar eigen mening moeten vaststellen dat tot nu toe onvoldoende inspanningen zijn gedaan om die doelstellingen te realiseren.

“De uitbraak van de wereldwijde coronapandemie heeft bovendien die ambities op een aantal vlakken, onder meer met betrekking tot toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, op een negatieve manier beïnvloed”, wordt er opgemerkt. “Dat kon vooral worden opgemerkt in een aantal van de minst ontwikkelde landen van de wereld.”

Hoewel de financiering van de Verenigde Naties en van nationale regeringen tot op zekere hoogte een cruciale pijler van de realisatie van deze duurzame doelstellingen blijven vertegenwoordigen, is altijd al gesteld dat de steun van de particuliere sector noodzakelijk zal zijn om de ambities te kunnen realiseren.

Verwacht wordt dat tot het einde van dit decennium jaarlijks een investering tussen 5 biljoen dollar en 7 biljoen dollar nodig zal zijn om de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties te verwezenlijken.

Het nieuwe initiatief moet daarbij garanderen dat de financiële directeurs van bedrijven met andere experts samenwerken om een aantal principes en aanbevelingen te ontwerpen om de duurzame doelen op een optimale manier in de financiële plannen van de ondernemingen worden geïntegreerd.

De ambitie is om tegen eind dit decennium wereldwijd vanuit het bedrijfsleven een budget van 10 biljoen dollar per jaar voor investeringen in duurzame projecten te voorzien. Twee jaar geleden was daarbij sprake van een budget van 500 miljard dollar.

Leidende functie

Het nieuwe initiatief bouwt daarbij verder op de verwezenlijkingen van de CFO Leadership Group van het project UN Global Goal dat eerder al door de Verenigde Naties werd gelanceerd.

“Met dit nieuwe initiatief willen we duizenden financiële managers bij deze beweging betrekken”, benadrukt Alberto De Paoli, voorzitter van de CFO Leadership Goup en financieel directeur van het energieconcern Enel. “Dit moet helpen om binnen de wereldwijde bedrijfswereld een grote golf aan investeringen voor duurzame doelen te genereren.”

“Financiële directeurs hebben een leidende functie bij doelstellingen die door bedrijven naar voor worden geschoven”, benadrukt Jerome Lavigne-Delville, adviseur duurzame financiering bij het project UN Global Coal. “De duurzame ambities van die groep zal niet alleen voor een betere wereld zorgen, maar zal ook voor de onderneming positieve gevolgen hebben.”

“Uit onderzoek blijkt immers dat bedrijven met duurzame doelstellingen ook zakelijk beter presteren dan concurrenten die op dit vlak weinig ambities tentoon spreiden. We hebben hier te maken met een nieuwe beweging die de financieel directeur erkent als een architect van waardecreatie op de lange termijn.”

(lp)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20