Verenigd Koninkrijk moet meer dan 3.200 bruggen herstellen

In het Verenigd Koninkrijk is een groot aantal bruggen aan een grondig herstel of renovatie toe. Vele constructies zijn inmiddels zo onveilig geworden dat ze voor het autoverkeer moesten worden afgesloten, met aanzienlijke verkeersproblemen tot gevolg. Dat blijkt uit een rapport van de RAC Foundation, gebaseerd op analyses van 196 gemeentebesturen in Engeland, Schotland en Wales.

Vastgesteld werd dat inmiddels meer dan 3.200 bruggen een opknapbeurt of een grondige renovatie nodig hebben. De gezamenlijke kost van die operaties zou tot ongeveer 1,2 miljard pond oplopen.

Hammersmith Bridge

“Meer dan honderd bruggen die door de lokale autoriteiten moeten worden onderhouden, werden vorig jaar voor zwaar vervoer ongeschikt verklaard”, stippen de onderzoekers aan. “Daarbij is gebleken dat zeventien constructies het volledig begeven hebben, terwijl zevenendertig andere kunstwerken gedeeltelijk moesten worden afgesloten.”

“In totaal werden 3.211 locaties met problemen aangestipt, maar de lokale autoriteiten maken duidelijk dat de volgende vijf jaar door een gebrek aan middelen slechts enkele honderden constructies zullen kunnen worden hersteld.”

“In de dossiers kan een brede waaier van kunstwerken worden teruggevonden”, voeren de onderzoekers aan. “Op sommige punten heeft het probleem te maken met een brug van amper anderhalve meter breed over een kleine beek, terwijl elders constructies over brede rivieren problemen veroorzaken.”

Het meest opvallende dossier is volgens de RAC Foundation wellicht de Hammersmith Bridge over de Theems in West-Londen. Die constructie is 135 jaar oud, maar drie jaar geleden werden een aantal scheuren in de sokkels van de brug ontdekt. Sindsdien is er over de brug geen verkeer meer toegelaten. De reparatiekosten worden geraamd op 9 miljoen pond. De Britse regering heeft nu 3 miljoen pond beloofd om die kosten te helpen dekken.

Ook de Park Bridge in Aberdeenshire is een complex dossier. Ook die constructie is al drie jaar gesloten. De kosten voor de herstelling worden geraamd op 750.000 pond. “Het probleem zorgt echter voor heel wat verkeershinder”, merkt de RAC Foundation op. “Autobestuurders moeten een omweg van acht mijl maken.”

“Bruggen zijn er in alle soorten en maten”, merkt Steve Gooding, de directeur van de RAC Foundation, op. “Maar zelfs het falen van de kleinste constructie kan een onoverkomelijke hindernis van twee meter worden die een route volledig onbruikbaar maakt. Dit kan zelfs op relatief kleine wegen heel wat hinder veroorzaken, onder meer met lange omleidingen en bijkomende overlast voor lokale gemeenschappen.”

Wales

De lokale autoriteiten zeggen dat ze met de nodige budgetten 2.274 defecte bruggen opnieuw volledig in gebruik zouden nemen. Verwacht wordt echter dat de volgende vier jaar slechts 379 kunstwerken kunnen worden hersteld. Devon is met 229 probleembruggen het zwaarst getroffen. In Dorset worden het grootste aantal instortingen (12) gemeld.

Volgens de analyse zouden de kosten voor het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van het volledige patrimonium van 71.000 verkeersbruggen die door lokale autoriteiten moeten worden onderhouden meer dan 5,4 miljard pond bedragen.

Bij de bruggen die tot het patrimonium van de nationale regeringen behoren, is Wales het zwaarst geraakt. Daar werden 104 probleemconstructies – 8 procent van het totaal – geïdentificeerd. Volgens de autoriteiten was er niet alleen sprake van budgetbeperkingen, maar moet er ook worden gesproken over een tekort aan gekwalificeerde bruginspecteurs en ingenieurs.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20