Verdeeld tot het einde: zelfs na bestorming Capitool wil maar helft Amerikanen Trump meteen weg

De Democraten willen een snelle afzetting van president Donald Trump na de bestorming van het Capitool. Maar daarmee vertegenwoordigen ze zeker niet de stem van een grote meerderheid bij de Amerikaanse bevolking blijkt uit verschillende opiniepeilingen.

Volgens zes peilingen die zijn gehouden in de nasleep van een gewelddadige opstand waarbij Trump-aanhangers woensdag het Capitool bestormden, is ongeveer de helft van de Amerikanen van mening dat Trump uit zijn ambt moet worden gezet – en, het zal niet als een verrassing klinken: Democratische en Republikeinse kiezers zijn sterk verdeeld over de kwestie.

Tussen 48 en 56 procent

Vier van die recente peilingen vroegen simpelweg of Trump onmiddellijk uit zijn ambt moest worden verwijderd:

  • Uit een PBS NewsHour/Marist-peiling onder 875 Amerikaanse volwassenen bleek dat 48 procent van de respondenten van mening was dat Trump vóór het einde van zijn ambtstermijn op 20 januari uit zijn ambt moest worden gezet.
  • YouGov hield een enquête onder 1.448 geregistreerde kiezers – 50 procent vond dat het ‘gepast’ zou zijn als Trump onmiddellijk uit zijn ambt zou worden ontheven.
  • Volgens een poll van Axios/Ipsos zou 51 procent van de respondenten Trump onmiddellijk weg willen (in een peiling onder 536 Amerikaanse volwassenen).
  • Uit een enquête van ABC News/Ipsos onder 570 Amerikaanse volwassenen, bleek dat 56 procent van de respondenten vindt dat Trump onmiddellijk moet worden verwijderd; 43 procent zei van niet.

Maar er zijn twee processen waardoor Trump uit zijn ambt kan worden verwijderd: afzetting via een procedure in het Amerikaanse Congres of via het 25e amendement, dat de vicepresident en het kabinet de mogelijkheid geeft om een ​​president die ongeschikt wordt geacht voor een ambt, van z’n bevoegdheden te ontdoen. Twee andere peilingen hebben hier afzonderlijk naar gevraagd:

  • Uit een Politico/Morning Consult-enquête onder 1.986 geregistreerde kiezers, bleek dat respondenten de voorkeur gaven aan het 25e amendement, waarbij 49 procent van de geregistreerde kiezers die piste steunde.
  • Bij een peiling van Reuters/Ipsos onder 1.005 Amerikaanse volwassenen zei 30 procent dat ze vonden dat Trump verwijderd moest worden met behulp van het 25e amendement en slechts 14 procent zei dat hij door het Congres zou moeten worden afgezet en verwijderd.

Democraten versus Republikeinen, nog steeds

Zoals het geval was voorafgaand aan de eerste hoorzittingen van Trump over impeachment, valt de steun voor – en verzet tegen – de verwijdering van de president grotendeels langs partijlijnen.

Uit de PBS NewsHour/Marist-peiling bleek bijvoorbeeld dat 84 procent van de Democraten de onmiddellijke verwijdering van Trump steunde, terwijl slechts 15 procent van de Republikeinen daarvoor te vinden was (83 procent van de Republikeinen zei dat Trump onder geen beding verwijderd mocht worden). Onafhankelijke kiezers waren in die peiling verdeeld: 45 procent was voor verwijdering en 51 procent was ertegen.

YouGov en Axios/Ipsos hadden vergelijkbare resultaten: YouGov ontdekte dat 83 procent van de Democraten voor verwijdering was en 85 procent van de Republikeinen ertegen was. 86 procent van de Democraten in de Axios/Ipsos-enquête was voor verwijdering en 80 procent van de Republikeinen was ertegen.

Als het specifiek op afzetting aankomt, zegt 72 procent van de Democratische respondenten, 14 procent van de Republikeinen en 38 procent van de onafhankelijken in de Politico/Morning Consult-enquête dat het Congres het proces moet starten; 16 procent van de Democraten, 76 procent van de Republikeinen en 44 procent van de onafhankelijken zei dat het Congres dat niet zou moeten doen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20