Veranderingen in de straalstroom zullen ook bij ons extreme weersomstandigheden tegen 2060 versterken

De straalstroom is een grote invloed op het weer in Noord-Amerika en Europa. Door diep in de Groenlandse ijskap te boren, reconstrueerden onderzoekers het verleden van de straalstroom en ontdekten dat door het klimaat veroorzaakte verstoringen van die straalstroom waarschijnlijk drastische weergerelateerde gevolgen zullen hebben voor samenlevingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

Waarom is dit belangrijk?

De auteurs van de studie verwachten dat eventuele toekomstige verschuivingen in de Noord-Atlantische jetstream ook dramatische gevolgen zullen hebben voor het dagelijkse weer en de ecosystemen, met doorsijpelende effecten die van invloed zijn op de nationale economieën en samenlevingen.

Nieuw onderzoek geeft inzicht in hoe de positie en intensiteit van de Noord-Atlantische straalstroom is veranderd in de afgelopen 1.250 jaar. De bevindingen suggereren dat de positie van de straalstroom al in het jaar 2060 buiten het bereik van natuurlijke variabiliteit zou kunnen migreren onder een scenario van onverminderde uitstoot van broeikasgassen, met mogelijk drastische weergerelateerde gevolgen voor samenlevingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

De Noord-Atlantische straalstroom (jetstream) is het lint van de heersende westenwinden die rond het noordpoolgebied cirkelen. Deze winden op grote hoogte hebben invloed op het weer en het klimaat in het oosten van Noord-Amerika en West-Europa, en zijn verantwoordelijk voor tussen de 10 en 50 procent van de variatie in jaarlijkse neerslag en temperatuur in beide regio’s. Er is echter weinig bekend over hoe de straalstroom in het verleden varieerde of in de toekomst zou kunnen veranderen.

Aanhoudende opwarming zorgt voor verandering

Een onderzoeksteam verzamelde monsters uit gletsjerijs van bijna 50 locaties verspreid over de Groenlandse ijskap om veranderingen in de wind over de Noord-Atlantische Oceaan te reconstrueren die teruggaan tot de achtste eeuw. De reconstructies suggereren dat natuurlijke variabiliteit tot dusver het effect van door de mens veroorzaakte opwarming op de atmosferische dynamiek op de middelste breedtegraden heeft gemaskeerd over jaarlijkse en langere tijdschalen.

Voor de meeste plaatsen op aarde beslaan directe klimaatobservaties doorgaans niet meer dan een paar decennia. Dus we hebben geen goed idee gehad van hoe of waarom de straalstroom verandert over langere tijdsperioden. Wat we wel weten is dat buitengewone variaties in de jetstream ernstige maatschappelijke implicaties kunnen hebben, zoals overstromingen en droogtes, als gevolg van aan de impact ervan op weerpatronen.

Het onderzoek laat zien dat, hoewel natuurlijke variabiliteit de positie van de Noord-Atlantische straalstroom grotendeels heeft bepaald, aanhoudende opwarming aanzienlijke afwijkingen van de norm kan veroorzaken. Een dergelijke migratie kan de jetstream binnen enkele decennia aanzienlijk anders maken.

Impact op korte termijn zagen we deze zomer al

Hoewel de polaire straalstroom het snelst waait in de buurt van de typische kruishoogten van vliegtuigen, strekt hij zich in feite helemaal uit tot aan de grond, en zorgt hij voor wat stormsporen wordt genoemd. Stormsporen hebben invloed op het weer en het klimaat in Groenland en beïnvloeden de neerslag en temperatuurveranderingen van het eiland. Door jaarlijkse variaties te analyseren in de hoeveelheid sneeuw die in de ijskernen van Groenland is gearchiveerd, evenals de chemische samenstelling van de watermoleculen waaruit die jaarlijkse sneeuwlagen bestaan, waren de onderzoekers in staat om eeuwenoude aanwijzingen te extraheren over hoe de straalstroom verandert.

Weersgebeurtenissen zoals de hittegolf van deze zomer in de Pacific Northwest en de overstromingen in Europa zijn enkele recente voorbeelden van hoe de straalstroom weerspatronen beïnvloedt op korte termijn. Maar maatschappelijk significante veranderingen treden ook op over langere tijdschalen; het reconstrueren van het verleden van de straalstroom onthulde dat die een aantal jaren ver naar het noorden zou kunnen zijn, om een ​​paar jaar later meer dan 10 graden verder naar het zuiden te gaan.

Dergelijke variaties hebben enorme gevolgen voor het weer dat mensen op een bepaalde plaats kunnen ervaren. Als de straalstroom bijvoorbeeld verder naar het zuiden ligt, heeft het normaal droge Iberische schiereiland de neiging om mildere, vochtigere omstandigheden te ervaren. Maar als de straalstroom naar het noorden migreert, verplaatst veel van dat vocht zich ook weg van het Spaanse schiereiland naar Scandinavië.

Hongersnoden door de eeuwen heen

Het team was zelfs in staat om bepaalde veranderingen in de straalstroom te matchen met historische weergerelateerde calamiteiten. Tijdens een hongersnood die het Iberisch schiereiland in 1374, bevond de straalstroom zich bijvoorbeeld ongewoon ver naar het noorden. Evenzo vielen twee hongersnoden op de Britse eilanden en Ierland in 1728 en 1740 samen met jaren waarin de winden amper aan de helft van hun gebruikelijke intensiteit waaiden, waardoor de temperatuur dramatisch daalde en de neerslag verminderde. De laatste van deze gebeurtenissen, in 1740, heeft naar schatting bijna een half miljoen mensen het leven gekost.

De auteurs van de studie verwachten dat eventuele toekomstige verschuivingen in de Noord-Atlantische jetstream ook dramatische gevolgen zullen hebben voor het dagelijkse weer en de ecosystemen, met doorsijpelende effecten die van invloed zijn op de nationale economieën en samenlevingen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20