Veranderend klimaat doet bladeren vroeger van bomen vallen (en niet later zoals we tot nu dachten)