Ventilus: front van werkgevers dringt aan op bovengrondse leiding, “met ruime vergoeding voor omwonenden”

Moet Ventilus, de West-Vlaamse hoogspanningslijn die de stroom van de windmolens op zee aan land brengt, bovengronds of ondergronds? De kwestie leidt tot grote beroering. Een twintigtal Vlaamse werkgevers- en sectororganisaties vragen de Vlaamse regering in een open brief te kiezen voor het bovengrondse traject.

Volgens ruimtelijk planner Guy Vloebergh, die door de Vlaamse regering als onafhankelijk intendant voor het project aangesteld werd, is de bovengrondse leiding de beste keuze, zowel om technologische als financiële redenen. Maar buurtbewoners en landbouwers, die zich in verscheidene lokale actiecomités verzamelen, zijn bezorgd om de impact van de hoogspanning op hun gezondheid en vragen een ondergronds traject. De Vlaamse regering is er nog niet uit.

Een twintigtal Vlaamse werkgevers- en sectororganisaties, aangevoerd door Voka, vragen de Vlaamse regering dinsdagavond in een open brief aan Het Laatste Nieuws om te kiezen voor een bovengrondse leiding, waarbij ze de argumentatie van intendant Vloebergh volgen.

Vergoeding

“De betrokken omwonenden en gemeenten moeten ruim en correct vergoed worden. Alleen zo werken we aan een draagvlak in de samenleving voor de noodzakelijke energie- en klimaattransitie die de komende decennia nog veel ingrijpende beslissingen zal vergen”, schrijven de werkgevers.

En nog: “Voor iedereen die onder of vlakbij de toekomsige hoogspanningslijn woont of een bedrijf heeft, moet er een correcte financiële compensatie komen, en al zeker voor de buurtbewoners die zouden opteren om ergens anders te gaan wonen.”

“Bovendien kan er een bijkomende financiële impuls gegeven worden aan de streek. We hebben nood aan een toekomstverbond voor midden-West-Vlaanderen dat erin slaagt de bekommernissen van de buurt en de ruime omgeving te verzoenen met het algemeen belang.”

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20