Woensdag begint het Vasten: wat mogen katholieken (niet)?

Het Vasten begint voor katholieken ieder jaar op Aswoensdag. Wanneer de laatste praalwagens van Carnaval zijn opgeborgen breekt de laatste rechte lijn naar Pasen aan, ook bekend als de veertigdagentijd. Maar aan welke regels moeten de katholieken zich gedurende die periode houden?

De maand februari staat al enkele jaren bekend als de periode waarin veel mensen geen druppel alcohol drinken. Tournee Minérale is zo voor de moderne maatschappij wat de Vastenperiode al eeuwenlang voor de katholieke gelovigen is. Tijdens die veertig dagen voor Pasen leven ze volgens strikte regels.

Vasten: van Aswoensdag tot Pasen

Officieel zijn er 46 dagen tussen Aswoensdag en Pasen, maar de katholieke kerk rekent de zes zondagen in die periode niet mee. Op die manier duurt het Vasten dus 40 dagen. Het gebruik is een tijd van bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk. De katholieken herdenken op die manier een verhaal uit de Bijbel waarin Jezus 40 dagen in de woestijn doorbracht zonder eten of drinken.

Officieel mogen gelovigen op vrijdagen en op bijzondere dagen zoals Aswoensdag geen vlees of ander voedsel consumeren. Jongeren onder 14 jaar en bejaarden vormen een uitzondering. In de praktijk houden vooral op Goede Vrijdag veel gelovigen zich aan de oproep tot soberheid. Dan herdenken ze immers de dood van Jezus.

Het draait niet alleen rond eten en drinken in de vastentijd. Ook andere pleziertjes zouden moeten worden gematigd. Zo kijken sommige katholieken minder televisie, of raadplegen ze minder vaak de sociale media of het internet. Echt talrijk is het aantal deelnemers van de vastentijd intussen niet meer.

Protestanten

In het protestantisme is er geen sprake van een gezamenlijke traditie in de vastentijd. Wel zijn er individuele protestanten die vasten in de 40 dagen voor Pasen. Maar wat dat precies inhoudt, is niet gedefinieerd. Sommige mensen eten dagenlang niets, terwijl andere zich onthouden van een bepaalde gewoonte, zoals roken, televisie kijken of alcohol drinken.

In 2019 begint het Vasten op 6 maart (Aswoensdag) en eindigt de periode op 21 april (Pasen).

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20