VAPZ volgend jaar toch fiscaal aftrekbaar bij uitstel betaling sociale bijdragen

Zelfstandigen die uitstel van betaling hebben gekregen voor hun sociale bijdrage kunnen volgend jaar de premies voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) toch fiscaal in mindering brengen. Een omzendbrief van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) schept klaarheid.

De coronacrisis treft de zelfstandigen bijzonder zwaar. Daarom heeft de regering verscheidene steunmaatregelen gelanceerd. Een daarvan was het betalingsuitstel van de sociale bijdragen. Al bleek dat een vergiftigd geschenk te zijn.

Zelfstandigen die voor hun oude dag sparen via het VAPZ kunnen die premies fiscaal inbrengen. Alleen moet u sociale bijdragen betalen om dit te kunnen doen. Dat is dus niet het geval als u dit jaar uitstel van betaling heeft gekregen.

Dat is ook de minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) niet ontgaan. Hij heeft daarom een brief richting Van Peteghem gestuurd. Die heeft nu gehoor gegeven aan zijn bezorgdheden.

Uitzondering toegestaan

De minister van Financiën laat in een omzendbrief weten dat er in 2021 een uitzondering gemaakt wordt voor wie dit jaar gaan sociale bijdragen heeft betaald. ‘Uitzonderlijk mag uitstel van de betaling van de sociale bijdragen geen reden zijn om de aftrekbaarheid van de premies voor het VAPZ te verwerpen’, staat in de omzendbrief.

Voorts staat in de brief dat wanneer de zelfstandige de in 2021 opeisbare sociale bijdragen niet betaalt, hij de in datzelfde jaar betaalde premies VAPZ fiscaal niet in mindering kan brengen. De uitzonderingsregel is met andere woorden enkel van toepassing op de niet betaalde sociale bijdragen van dit jaar.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20