Van duurdere zichtrekeningen tot aangepaste premie thuisbatterij: dit verandert er voor uw geld op 1 april

Een nieuwe maand brengt altijd enkele veranderingen met zich mee die u in uw portefeuille voelt. Zo moet u voortaan meer betalen voor een KBC-zichtrekening en kunt u genieten van een aangepaste premie als u een thuisbatterij koopt.

Zichtrekening bij KBC wordt duurder

Klanten bij KBC moeten voortaan een hogere bijdrage betalen voor hun zichtrekeningpakket. Zoals de bank al een tijdje geleden heeft aangekondigd, wordt het tarief voor de KBC-Plusrekening met 30 procent verhoogd tot 3,25 euro per maand. Voor klanten tot 24 jaar blijft die formule gratis.

Wie papieren uittreksels via de post wenst te krijgen, betaalt daar nu 2,5 euro per maand voor indien er gekozen wordt voor een maandelijkse verzending. Wie de voorkeur geeft aan een dagelijkse verzending ziet het prijskaartje stijgen tot 25 euro per maand.

Voor sommige groepen, zoals 80-plussers, minderjarigen, handelsonbekwame personen en blinden en slechtzienden neemt KBC die kosten op zich.

De grootbank bouwt ook de mogelijkheid af om papieren rekeninguittreksels te krijgen. De afdrukfunctie voor uittreksels in de selfbankzones is niet langer beschikbaar.

Aangepaste premie thuisbatterij

Wie zonnepanelen bezit, kan de overtollige energie opslaan in een thuisbatterij. Zo’n batterij gaat wel gepaard met een stevig prijskaartje. Gelukkig komt u in aanmerking voor een Vlaamse premie als u een thuisbatterij koopt. De Vlaamse regering heeft het premiesysteem wel aangepast.

In het oude systeem kregen mensen nog 250 euro per kilowattuur (kWh) met een maximum van 3.200 euro. In het nieuwe systeem, dat nu dus van toepassing is, gaat het basisbedrag per kilowattuur naar 300 euro voor de eerste 6 kWh. Wie een grotere installatie heeft, krijgt bijkomend 250 euro van 6 tot 9 kWh.

De premie zal wel jaar na jaar dalen en volledig uitdoven tegen 2025. De Raad van State moet de nieuwe regeling nog goedkeuren. De regeling zal wel retroactief werken.

Premie voor werkzoekenden

De Vlaamse regering heeft gesleuteld aan de premie die werkzoekenden krijgen wanneer ze een eigen zaak willen starten. Om te beginnen kan iedere werkloze nu een beroep doen op de premie. Voor 1 april was die premie enkel beschikbaar voor mensen ouder dan 45 jaar. De premie wordt weliswaar gehalveerd van 15.600 naar 7.800 euro. Die tijdelijke bijsturing geldt een jaar.

Werkzoekenden die de premie aanvragen, moeten wel nog een prestarterstraject succesvol afronden, zodat de nodige ondernemerschapscompetenties ontwikkeld worden en er onderzocht kan worden of ook het ondernemerschapsidee haalbaar is.

Voor de ondernemers met een leeftijd van 45 jaar of ouder zal die wijziging pas in werking treden voor aanvragen die tussen 1 juni 2021 en 31 maart 2022 worden ingediend. 

Nieuwe blauwe pmd-zak

De nieuwe blauwe pmd-zak is voortaan beschikbaar in alle 300 Vlaamse steden. In de nieuwe blauwe zak, of pmd-zak, die geleidelijk aan werd ingevoerd sinds midden 2019, mogen behalve plastic flessen, blikjes en drankkartons nu ook onder meer botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic folies en films. De nieuwe pmd-zak is ook al beschikbaar in Brussel en wordt na de zomer uitgerold in Wallonië. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20