Vakbonden voeren actie vandaag tegen wet van ’96

Een ‘actiedag’ vandaag, als prelude voor een ‘hete lente’ die moet eindigen met een erg grote betoging in Brussel in mei van het gemeenschappelijk vakbondsfront. ACV, ABVV en ACLVB doen vandaag dus prikacties. Onder meer op De Lijn en bij de MIVB wordt veel hinder verwacht, niet bij het spoor, want de NMBS zou niet staken.

  • Daarbij eisen ze hogere lonen nu de prijzen van bijvoorbeeld energie, brandstoffen en voeding steeds blijven stijgen, en inflatie alles duurder maakt. Maar ze hebben het vooral gemunt op de loonnormwet van 1996, die eigenlijk volgend jaar loononderhandelingen overbodig maakt. Want door de automatische indexering van de lonen, dreigt België sowieso al een loonkloof te krijgen met de buurlanden, waar lonen minder snel volgen op inflatie. Die wet moest destijds de Belgische bedrijven tegen dat fenomeen van een loonhandicap beschermen, maar betekent straks dat er 0,0 procent marge zal zijn om nog te onderhandelen.
  • De vakbonden, zeker de socialistische, eisen nu al meerdere jaren dat die wet wordt aangepast. De socialisten legden het ook al op tafel, maar het raakte niet nadrukkelijk in een regeerakkoord: de liberalen gingen zwaar op de rem staan. De vakbonden houden echter het dossier warm, met in 2023 een nieuw groot loonoverleg in het vooruitzicht.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20