Unizo: “Belgische ondernemingen worden volledig uit de markt geprijsd”

De Vlaamse kmo’s worden geconfronteerd met sterke stijgingen van kosten. Van grondstoffen en materialen, van transport, van energievoorziening, van sommige diensten én ook van loonkosten. De ontevredenheid over de economie is volgens de laatste peiling van ondernemersorganisatie Unizo groot. Bijna even groot als tijdens coronajaar 2020. 

“De bonden beloven een ‘hete herfst’, maar ondernemers zitten met kopzorgen en het aantal faillissementen gaat in stijgende lijn”, zegt Unizo-topman Danny Van Assche. De ondernemingsorgansiatie ziet oplossingen in een aanpassing aan de automatische loonindexering gecombineerd met een fiscale hervorming waardoor wie werkt meer wordt beloond. 

Met de rug tegen de muur

Ondernemers staan met de rug tegen de muur. De inflatie zou dit jaar oplopen tot maar liefst 7,8 procent, en nog eens 3,4 procent volgend jaar, samen meer dan 11 procent op twee jaar tijd. Het is van begin jaren ’80 geleden dat de inflatie een dergelijk niveau liet optekenen. Door de automatische indexering stijgen de lonen in ons land mee met de evolutie van de gezondheidsprijsindex. België is quasi uniek in de wereld met dit systeem van koopkrachtbescherming. Door die automatische indexering krijgen we te maken met een loon-prijsspiraal met hoge prijzen en torenhoge loonkosten. 

Lonen stijgen tot 5 procent meer dan in de buurlanden

De stijgende kosten dwingen veel ondernemers om uiteindelijk hun prijzen op te trekken willen ze nog rendabel werken. Hierdoor stijgt de inflatie weer en zullen bijgevolg ook de lonen en dus de kosten weer stijgen. Bij ondernemers die hun prijzen niet kunnen optrekken staat de rendabiliteit onder druk. Investeringen en aanwervingen worden uitgesteld, en zelfs het voortbestaan van heel wat kmo’s komt in het gedrang.

Dit en volgend jaar samen stijgen de lonen in België bijna 5 procentpunt sneller dan in onze buurlanden. Dat maakt Belgische ondernemingen minder competitief t.o.v. buitenlandse ondernemingen.

Nog volgens Unizo prijzen we onszelf volledig uit de markt en rijden op deze manier onze economie recht de afgrond in, met jobverlies als gevolg. De economische situatie is zeer uitzonderlijk en bijzonder ernstig.

Unizo heeft drie eisen:

  • Een ingreep in het systeem van automatische loonindexering. Dat kan via een algemene aanpassing , een sociaal gecorrigeerde indexsprong, een netto-indexering, of minstens een ‘opting-out’ voor ondernemingen in moeilijkheden.
     
  • Het behoud en de strikte toepassing van de loonnormwet, ook de volgende jaren. Anders gaan de lonen bij ons nog sneller stijgen dan in de buurlanden.
     
  • Een hervorming van de personenbelasting waarbij werknemers meer netto overhouden van hun brutoloon, en dus werken lonender wordt.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20