Unia vervangen door Mensenrechteninstituut

In Vlaanderen zal vanaf 2023 een Mensenrechteninstituut discriminatie aangaan en mensenrechten promoten. Een onafhankelijk geschillenkamer zal uitspraken doen over gevallen van discriminatie, zo blijkt uit de conceptnota die de Vlaamse regering heeft goedgekeurd.

Dat de Vlaamse regering haar samenwerking met Unia zou stopzetten, raakte al bij de onderhandelingen over het regeerakkoord bekend. Na 15 maart 2023 zal Unia vervangen worden door het Mensenrechteninstituut. Dat is een Vlaams initiatief terwijl Unia interfederaal is. 

De conceptnota over het nieuwe instituut werd vorige week door de ministerraad goedgekeurd. 

Het nieuwe instituut zal onderzoek doen naar mensenrechten, toezien op het beleid en adviezen formuleren. Het is de bedoeling dat mettertijd het Vlaams Vredesinstituut, de Kinderrechtencommissaris, de Vlaamse Ombudsdienst en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens bij het Mensenrechtenistituut zullen aansluiten.

Meer
Lees meer...
Markten