Ultiem infuus voor lege staatskas: rechtstreekse kredietlijn bij centrale bank

De Bank of England gaat de regering-Johnson tijdelijk van bijkomende kredieten voorzien. Op die manier moet de overheid niet de zenuwachtige kapitaalmarkten op om geld op te halen.

Hoewel de Bank of England zelf de kredietlijn minimaliseert, gaat het volgens economen om een belangwekkende stap. Een overheid financiert zich doorgaans door staatsobligaties uit te geven waar grote beleggers kunnen op intekenen. Een rechtstreekse kredietlijn bij de centrale bank is natuurlijk veel makkelijker, maar schept het risico op een te innige band tussen de politieke overheid, de regering, en de monetaire overheid, de centrale bank. Te gulle geldinjecties kunnen leiden tot te grote geldhoeveelheden die circuleren in het economische systeeme en dus tot galopperende inflatie.

Het gaat in dit geval om een uitbreiding van de typisch Britse ‘Ways and Means’ facility. Volgens de Bank of England moet het extra krediet voorkomen dat de kasstromen van de regering tijdens deze uitzonderlijke coronacrisis opdrogen. De overheid kan zo vlot geld lenen voor steunprogramma’s aan burgers en bedrijven.

Ook in de eurozone?

Onder meer de Leuvense professor Paul De Grauwe pleit ervoor dat ook de Europese Centrale Bank rechtstreeks de overheidstekorten van de landen in de eurozone financiert in deze uitzonderlijke tijden, zodat zij geen staatsobligaties hoeven uit te geven. ‘De ECB kan leren van de Bank of England. In crisistijden zijn moedige beslissingen nodig.’

Het is evenwel maar zeer de vraag of Duitsland daar akkoord mee zou gaan. De Duitsers, die getraumatiseerd zijn door de hyperinflatie in Duitsland een kleine honderd jaar geleden, hebben in het Verdrag van Maastricht van 1992 nog expliciet laten vastleggen dat de Europese Centrale bank haar geldscheppend vermogen niet mag aanwenden om overheidstekorten te financieren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20