Turkmenen onder de 40 mogen hun land niet meer uit

De voorbije weken zijn opnieuw diverse berichten verschenen dat in Turkmenistan mannen onder de leeftijdsgrens van veertig jaar belet worden het land te verlaten. De Turkmeense autoriteiten zouden volgens de bronnen zo wanhopig zijn over een dreigende massale emigratie dat beslist werd om bepaalde groepen onderdanen te beletten het vliegtuig op te stappen.

Eerdere geruchten over dergelijke praktijken werden door de Turkmeense overheid steeds tegengesproken. Nu lijkt het er echter op dat functionarissen op de luchthavens Turkmenen onder de veertig jaar daadwerkelijk beletten om aan boord van internationale vluchten te stappen.

Gasvoorraden

Turkmenistan, een voormalige Sovjet-republiek, telt slechts vijf miljoen inwoners. Tegelijkertijd hebben over de hele wereld slechts drie landen een grotere gasreserve dan Turkmenistan. Er zou dan ook kunnen verwacht worden dat het land een welvarende bevolking zou hebben.

De Turkmeense heersers zijn echter in conflict geraakt met zowel Iran als Rusland, waardoor het land zijn gasvoorraden alleen nog aan China kan verkopen. Bovendien gaat een groot deel van die inkomsten naar de terugbetaling van leningen die bij China werden afgesloten om de pijpleidingen voor het transport van het gas te bouwen.

De Turkmeense elite heeft zich bovendien laten kennen door een grote verspilzucht aan megaprojecten, zoals een uitgebreide luchthaven en een groot vakantiecentrum aan de Kaspische Zee, die echter beide nauwelijks worden gebruikt.

Een groot deel van de Turkmeense financiële reserves blijkt bovendien naar buitenlandse bankrekeningen te zijn overgeheveld. Uit cijfers van de Bank for International Settlements blijkt dat 23 miljard dollar Turkmeens kapitaal op Duitse bankrekeningen staat. Uit de gegevens kan echter de identiteit van de rekeninghouders niet worden afgeleid.

Manat

In eigen land wordt de Turkmeense economie met een crisis geconfronteerd. De regering heeft de koers voor de manat, de lokale munt, vastgelegd. Voor 1 dollar moet officieel 3,5 manat worden betaald, maar op de zwarte markt wordt een wisselkoers van bijna 25 manat gehanteerd.

De Turkmeense regering heeft dan ook strenge valuta-controles geïntroduceerd, waaronder strenge beperkingen op internationale overschrijvingen. Turkmenen kunnen onder meer in het buitenland van hun bankrekeningen – de enige manier om van de officiële wisselkoers te kunnen profiteren – maximaal 12 dollar per dag opnemen.

Het tekort aan buitenlandse valuta beperkt de import. De verkoop van schaarse voeding in de supermarkten, in eigendom van de stad, creëert lange wachtrijen. Door die problemen ervaren ook buitenlandse bedrijven om facturen bij Turkmeense klanten te innen.

Het persbureau Reuters meldde eerder al dat een aantal Turkse bedrijven al verscheidene jaren niet meer zijn vergoed voor opdrachten die op last van de Turkmeense overheid werden uitgevoerd.

Om zijn financiële balans enigszins in evenwicht te kunnen houden, is de Turkmeense overheid overgegaan tot grote ontslagrondes. Daarbij werd ook de uiterst belangrijke gasindustrie niet gespaard.

Volgens een aantal analisten wordt Turkmenistan momenteel geconfronteerd met een werkloosheid tussen 50 procent en 60 procent. De bevolking probeert met allerlei klussen – zoals taxidiensten – in zijn levensonderhoud te voorzien.

De werkloosheid zet dan ook vele Turkmenen aan om in hun buitenland een betere toekomst te zoeken. De Turkmeense overheid wil echter absoluut vermijden dat zijn arbeidsreserve grotendeels zou worden uitgehold.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20