Transport en logistiek willen aandeel in Spaanse economie uitbreiden

Spanje reserveert een budget van nagenoeg 8 miljard euro uit het Europese herstelfonds voor investeringen in transport en mobiliteit. Deze middelen moeten de sector, die zich in een grote transitie bevindt, helpen de overstap naar een duurzame activiteit te zetten. Dat heeft Raquel Sánchez, de Spaanse minister van Transport, Mobiliteit en Stadsontwikkeling, benadrukt.

De nood aan een snelle overstap wordt volgens de minister nog acuter door de aanhoudende stijging van de brandstofprijzen, die inmiddels een absolute recordhoogte hebben bereikt.

Internationale investeringen

Het Spaanse ministerie voor Transport, Mobiliteit en Stadsontwikkeling heeft een budget van 16 miljard euro ter beschikking gekregen uit het Europese fonds dat de lidstaten van de Europese Unie moet helpen om de impact van de coronacrisis op te vangen.

Daarbij zal een som van 11 miljard euro worden gebruikt voor de ontwikkeling van een infrastructuur die een veilige mobiliteit zal ondersteunen. Minister Sánchez benadrukte daarbij dat een bedrag van ruim 7,6 miljard euro gereserveerd zal worden om directe investeringen in transport en mobiliteit te stimuleren. 

De investeringen moeten volgens de minister onder meer het aandeel van het transport en de logistiek in de Spaanse economie verhogen. Op dit ogenblik dragen deze sectoren 10 procent van het Spaanse bruto binnenlandse product.

Het is echter de bedoeling om dat volume tot 15 procent op te voeren. “Tevens wil Spanje zich presenteren als een aantrekkelijk land voor internationale investeringen”, stipt Sánchez aan. “Daarbij moet onder meer een betrouwbare, veilige en moderne mobiliteit als troef naar voor geschoven kunnen worden.”

Mobiliteitsknooppunt

Spanje wil zich als een belangrijk Europees mobiliteitsknooppunt manifesteren. Het land wijst er daarbij op na Duitsland de grootste autoproductie van de hele Europese Unie te hebben. De autosector vertegenwoordigt ongeveer 10 procent de totale Spaanse economie en biedt momenteel werk aan ruim 570.000 mensen.

De Spaanse autosector wijst er ook op de voorbije jaren duidelijke stappen te hebben ondernomen om zijn activiteiten meer te focussen op de productie van elektrische wagens. Een aanzienlijk deel van de Europese hulpfondsen werd dan ook gebruikt om de bouw van batterijfabrieken en de productie van elektrische voertuigen te stimuleren.

“We hebben een duidelijk doel”, stippen woordvoerders van de Spaanse industrie aan. “Spanje moet ook de volgende decennia, ongeacht de aanwezige technologie, de tweede grootste autoproducent van de Europese Unie blijven.”

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20