Toplui Lernout & Hauspie veroordeeld tot 655 miljoen euro schadevergoeding. Maar pech voor gedupeerden: dat geld hebben ze helemaal niet

Het hof van beroep in Gent heeft in de fraudezaak rond Lernout & Hauspie (L&H) zes voormalige bestuurders, onder wie de stichters Jo Lernout en Pol Hauspie, veroordeeld tot schadevergoedingen voor een totaalbedrag van 655 miljoen euro. Maar de kans dat de duizenden gedupeerden hun beleggingsschade kunnen recupereren, is vrijwel onbestaande.

De voormalige toplui Jo Lernout, Pol Hauspie, Nico Willaert, Gaston Bastiaens, Carl Dammekens en Tony Snauwaert zijn hoofdelijk veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen. De veroordeelden beschikken echter niet over voldoende middelen, waardoor er weinig kans bestaat dat slachtoffers hun geld zullen terugzien.

Geen deep pocket

Het arrest is wellicht het bittere einde van een meer dan twintig jaar durend beleggingsdrama. Het gaat om een uitspraak in het burgerlijke luik dat in 2014 van start ging over mogelijke schadevergoedingen. Er werden toen liefst 15.000 schadeclaims ingediend.

Drie jaar later, in maart 2017, volgde een koude douche. De rechter oordeelde dat bedrijfsrevisor KPMG, de enige financieel krachtige partij in de beklaagdenbank, geen schadevergoedingen diende te betalen. Bij gebrek aan andere deep pocket, ging alle hoop op een uitkering toen al eigenlijk in rook op.

Het arrest in cijfers:

  • De rechter vond 4.336 individuele vorderingen geheel of gedeeltelijk gegrond.
  • Dat betekent dat er bijna 5.000 vorderingen in de laatste rechte lijn van de procedure ingetrokken werden, nadat een bijna even grote groep eerder al afhaakte.
  • “Wellicht zagen velen af van verdere actie omdat men de kansen op recuperatie van de schade, na het tussenarrest van maart 2017, inschatte als vrijwel nihil“, zegt de rechtbank in een toelichting.
  • De grootste vordering komt niet van particuliere gedupeerden, maar van de curatoren van de nv Lernout & Hauspie Speech Products. De zes ex-toplui moeten de curatele 608 miljoen euro betalen plus intresten.
  • De circa 3.399 eisers die bijgestaan werden door een advocaat hebben recht op in totaal 35,8 miljoen euro.
  • De rechter geeft geen officieel totaalbedrag voor de 937 in het gelijkgestelde eisers zonder advocaat, maar afgaande op de andere toegekende bedragen zou dit rond 11 miljoen euro bedragen.
  • Het totaal toegekende bedrag zal zo vermoedelijk rond 655 miljoen euro uitkomen.

Flanders Language Valley

Lernout & Hauspie Speech Products, of kortweg L&H, was het geesteskind van de West-Vlaamse ondernemers Jo Lernout en Pol Hauspie. Het Ieperse bedrijf produceerde software voor spraaktechnologie waar onder meer IT-reus Microsoft in geïnteresseerd was en gooide eind jaren negentig hoge ogen op de beurzen van Nasdaq en Easdaq.

Duizenden particuliere beleggers belegden in L&H, omdat ze overtuigd raakten door de on-Vlaamse ambities van de bevlogen Jo Lernout, die doorgaans de woordvoerder was van het duo. De hoop was in Ieper een Flanders Language Valley uit te bouwen, naar het voorbeeld van Silicon Valley. Dat ook politici als wijlen Jean-Luc Dehaene zich achter de plannen schaarden, gaf het project bijkomende geloofwaardigheid.

Zeepbel

Maar in het najaar van 2000 barstte de bubbel. Het “succesverhaal” van L&H bleek op los zand gebouwd te zijn. De top van L&H bleek de omzet van het bedrijf fictief op te pompen via financiële spitstechnologie in Singapore, zo onthulde de Wall Street Journal. De beurskoers werd met de valse informatie de hoogte ingejaagd, maar stortte in toen de onregelmatigheden aan het licht kwamen. In oktober 2001 was het bedrijf failliet.

Het zou daarna nog negen jaar duren voor het strafrechtelijke luik over de boekhoudfraude een definitieve uitspraak kende. Het hof van beroep in Gent veroordeelde op 20 september 2010 de oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel.

Na die uitspraak volgde een beroepsprocedure voor het Hof van Cassatie. Daarom kon pas in 2014 overgegaan worden tot het bekijken van de schadevergoedingen, via de burgerlijke procedure die nu haar afloop kent.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20