‘Tokenisering’ van vaste activa zal investeringswereld revolutioneren

Ook de wereld van de investeringen dreigt door de introductie van de tokenisering grondig te veranderen. Dat schrijft Sébastien Ruche, redacteur bij de Zwitserse krant Le Temps. Tokenisering laat de belegger immers toe in ruil voor een relatief beperkt bedrag toch in eigendommen met een hogere waarde – zoals oldtimers of vastgoedprojecten – te investeren.

“Tokenisering is eigenlijk de moderne variant van de waardepapieren die massaal in de financiële wereld worden gehanteerd,” zegt Sébastien Ruche. “Dankzij technologieën zoals de blockchain wordt het immers mogelijk om bewijzen van gedeeltelijke eigendom uit te keren.”

Veiligheid

Blockchain vertegenwoordigt kan worden omschreven als een digitaal gedecentraliseerd registratiesysteem dat tegen vervalsing is beschermd. Er kan immers aan de blokken geen enkele wijziging worden aangebracht zonder dat de hele blockchain-community op de hoogte wordt gebracht.

Dit gaf aan Fernando Verboonen, oprichter van het Zwitserse bedrijf Mercuria Helvetica, het idee om de blockchain te gebruiken als identiteitskaart voor zeldzame wagens. “Alle karakteristieken van een auto – van het chassisnummer tot de kleur en de geschiedenis – komen door het systeem samen in een document,” zegt Verboonen.

“Dit certificaat wordt op de blockchain geplaatst. Hierdoor wordt het gemakkelijker de waarde van een voertuig te evalueren en wordt het risico op fraude beperkt. De blockchain maakt ook het delen van het eigendom mogelijk. Onder meer kunnen rechten op een tijdelijk gebruik worden doorgegeven.”

Fernando Verboonen wijs er daarbij op dat de eigenaar dankzij het systeem ook uit zijn autoverzameling inkomsten kan genereren zonder tot een verkoop te moeten overgaan.”

Vastgoed

Een gelijkaardig model wordt door het bedrijf Token Estate toegepast in de vastgoedsector. “Het systeem maakt het vastgoedinvesteerders mogelijk fondsen te werven tegen veel lagere kosten,” betoogt Vincent Trouche, topman van Token Estate.

“In plaats van een dure beursgang te moeten maken, kunnen digitale bewijzen van directe investeringen worden verdeeld, waardoor niet langer beroep zou moeten worden gedaan op handelsbanken, makelaars of andere tussenpersonen. Het eigendomsbewijs kan bovendien alleen in een blockchain-omgeving aan een andere partij worden doorgegeven.”

Le Temps merkt op dat in Zwitserland op basis van de blockchain al diverse alternatieven voor beursintroducties in voorbereiding zijn. “De lagere kosten zullen ook kleine vastgoedprojecten in staat stellen om wereldwijd aandelen van hun fondsen te verkopen,” vervolgt Vincent Trouche.

“Er mag gewag worden gemaakt van een commissie die overeenkomt met 2,5 procent van het bedrag dat wordt opgehaald, terwijl die kost bij een beursgang gemakkelijk tot 10 procent kan oplopen. Hierdoor wordt de vastgoedbelegging bovendien ook toegankelijk voor kleine partijen, waardoor de dominantie van grote investeerders kan worden ondermijnd.”

“Het platform laat dankzij het gebruik van een smart contract bovendien ook een aantal andere handelstransacties toe,” zegt Vincent Trouche nog. “Onder meer kunnen op het platform koper en verkoper worden samengebracht, waarbij de transactie pas wordt doorgevoerd wanneer beide partijen aan de nodige verplichtingen hebben voldaan.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20