Toekomst van pandabeer oogt beter, maar blijft onzeker

Het gaat weliswaar beter met de reuzenpanda, maar toch moet met nieuwe bedreigingen rekening worden gehouden. Dat hebben natuurbeschermers gezegd. Er zijn de voorbije decennia vele inspanningen gedaan om de reuzenpanda te redden, maar economische en ecologische factoren zouden nieuwe problemen kunnen creëren.

Op het eind van de jaren zeventig was de reuzenpanda nagenoeg uitgestorven. Geraamd werd dat minder dan duizend exemplaren waren overgebleven. De jacht en de vernieling van de natuurlijke biotopen hadden immers een zware tol geëist. Sindsdien zijn echter intensieve pogingen ondernomen om het herstel van de populatie te garanderen. Dat gebeurt onder meer met kweekprogramma’s in diverse dierentuinen, al loopt dat niet altijd gemakkelijk. Het blijkt immers moeilijk een koppel reuzenpanda’s samen te brengen dat zich bij elkaar comfortabel genoeg voelt. Onder meer de Edinburgh Zoo moest recent nog een mislukking melden. China heeft berekend dat ook in de natuur inmiddels opnieuw 1.864 reuzenpanda’s kunnen worden geteld. De Chinese autoriteiten hebben dan ook belangrijke inspanningen gedaan om de soort te redden.

Wijnbouw

Hoewel de Chinese steden en landbouwbedrijven een sterke groei hebben gekend, heeft het land ook meer natuurreservaten gecreëerd. In die gebieden is de jacht absoluut verboden. Stropers worden met een minimumstraf van tien jaar cel geconfronteerd en riskeren zelfs de doodstraf. Vele lokale gemeenschappen werden aangezet om van de pelsjacht op de bijenteelt over te schakelen. Biogas van de uitwerpselen van de panda vervangt de houtkap als brandstof. Inmiddels omvat China bijna zeventig reservaten, terwijl in de jaren zestig amper vier natuurgebieden werden geteld. De Chinese autoriteiten hebben dit jaar ook plannen bekend gemaakt voor een nieuw nationaal park met een totale oppervlakte van meer dan 27.000 vierkante kilometer. Daardoor zouden verschillende biotopen van de reuzenpanda aan elkaar kunnen worden gekoppeld. De dieren hebben immers een grote oppervlakte nodig om zich te voeden en een partner te vinden. Het voorbije jaar werd de reuzenpanda door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan ook van de lijst met bedreigde diersoorten gehaald. Het dier heeft nu het statuut van kwetsbare soort. Natuurbeschermers vrezen echter nieuwe problemen. Daarbij wordt gewezen op de verdere ontwikkeling van Chinese landelijke regio’s, waardoor de panda-biotopen opnieuw zouden kunnen worden opgeofferd voor de aanleg van wegen en andere infrastructuur. Tevens wordt gewaarschuwd dat de klimaatverandering de bamboo zou kunnen bedreigen. De bergachtige biotopen van de panda zouden bovendien interessant kunnen worden voor wijnbouw. De natuurbeschermers achten het niet denkbeeldig dat de panda op termijn opnieuw een bedreigde diersoort zou kunnen worden. Anderzijds vormt het dier een belangrijk onderdeel van het wereldwijde imago van China. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20