Tijdens een sollicitatiegesprek vragen beantwoorden over het starten van een nieuwe baan

Tijdens een sollicitatiegesprek zullen werkgevers in een heleboel gevallen op zoek zijn naar inzicht in de manier waarop je je aan weet te passen aan een nieuwe functie op het moment dat je daadwerkelijk in dienst wordt genomen. Werkgevers zullen de meeste waarde hechten aan kandidaten die zich assertief opstellen ten aanzien van het leren van de betreffende werkzaamheden, alleen of in teamverband, en binnen een zo kort mogelijke periode productief zullen worden.

Wat zie je jezelf doen in de eerste 30 dagen na je aanstelling?

Goede antwoorden op dit soort vragen kunnen onder andere als volgt worden geformuleerd:

  • Ik breng de eerste maand waarschijnlijk vooral door met het leren van zo veel mogelijk vaardigheden en het leren kennen van het team waar ik mee samen moet gaan werken.
  • Ik zal gaan werk aan het opbouwen van positieve relaties met collega’s.
  • Ik ben van plan om bij het begin te beginnen en naarmate de tijd vordert mijn leerproces steeds meer te versnellen.
  • Ik zal mijn manager vragen om suggesties ten aanzien van de meest belangrijke medewerkers om mee samen te werken.
  • Ik zal veel vragen gaan stellen over doelen en methoden die binnen dit bedrijf van belang zullen zijn.
  • Ik zal mijn mening niet te delen totdat ik helemaal goed begrijp wat er binnen mijn functie wordt gedaan en de reden waarom dat juist op die manier gebeurt.
  • Ik zal deze tijd gaan besteden aan het leren kennen van zo veel mogelijk verschillende medewerkers om zo te voorkomen dat ik een last ga vormen voor één bepaald persoon op de werkvloer.
  • Ik zal me eerst even voorstellen om de belangrijkste collega’s op andere afdelingen te leren kennen en om tevens hun verwachtingen te achterhalen met betrekking tot iemand in mijn functie.
  • Ik zal mijn interactie gaan richten op medewerkers die zich positief opstellen tegenover het bedrijf en de werkomgeving.
  • Ik zal alle medewerkers met respect behandelen. In het verleden heb ik het personeel, maar ook de leidinggevenden, bereid gevonden om nieuwkomers binnen het bedrijf te ondersteunen. Hopelijk zal dat ook binnen deze onderneming het geval zijn en zal ik me al snel aan weten te passen aan de nieuwe functie.

In het algemeen kun je de vraag het beste antwoorden door te zeggen dat je, onder meer door het geven van voorbeelden, je snel en effectief aan weet te passen na het starten met een nieuwe baan. Dit is immers in het verleden ook op een effectieve manier verlopen en ook nu hoop je weer snel aan boord te kunnen stappen van het nieuwe team en de nieuwe onderneming.

Een passend antwoord op deze vraag kan echter variëren op basis van de functie en het ervaringsniveau van een kandidaat. Voor een sollicitant op een managerniveau zal een antwoord waarschijnlijk ook een soort van plan dienen te zijn, waarbij er een zeker basislevel als uitgangspunt gekozen dient te worden tijdens het sollicitatiegesprek. Vanaf dit punt kan de nieuwkomer dan de nodige ervaring opdoen en van collega’s allerlei nieuwe dingen kunnen leren.

Met deze vraag heb je als sollicitant een uitgelezen kans in handen om het onderzoek dat je hebt gedaan met betrekking tot het bedrijf en de vacante baan als bewijs te gebruiken om te laten zien dat je de nodige informatie over de onderneming hebt verzamel. Het antwoord dat je geeft voor een functie bij een beginnend bedrijf met een nog erg oppervlakkige organisatiestructuur kan dan ook heel anders eruit zien dan een antwoord dat je moet formuleren voor een bedrijf dat bestuurd door een hiërarchie van managers. 

Het antwoord dat je op deze vraag gaat geven leent zich bovendien goed om ook specifieke taken of projecten die je in de toekomst wilt gaan verwezenlijken te noemen. Je kunt dan bijvoorbeeld zeggen: “Ik zou graag het proces om nieuwe producten te lanceren graag willen evalueren en eventueel herstructureren” of “Ik wil graag de tijd besteden aan het beperken van werkzaamheden die veel werkdruk met zich meebrengen. Ik zal voor dit doel één op één gesprekken gaan voeren met iedereen binnen mijn team en hen vragen om me feedback te geven over taken die zij overbodig achten.” In het bijzonder voor kandidaten die tot het hogere segment behoren, zal dit soort antwoord van getuigen van leiderschap en het tonen van initiatief. Deze mensen kunnen hun antwoord dan ook prima gebruiken om werkgever te laten zien dat ze maar al te graag hun kans willen grijpen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20